• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi har simultantolket arabisk for Institut for Menneskerettigheder på konferencer om flygtninge og menneskerettigheder.
  • Tolke
      Silvana har en European Master in Conference Interpreting fra London og arbejder fra engelsk, fransk, italiensk og catalansk til spansk.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.