• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk

  • Kunder
    Vi har kontrakt med Femern A/S 2015-2021 om konferencetolkning i forbindelse med tunnelbyggeriet mellem Danmark og Tyskland.

Se flere kunder

  • Tolke
    Sara er EU-certificeret konferencetolk og arbejder fra spansk, catalansk, engelsk, tysk, svensk og norsk. Sara er chef for Tolkene.dk.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.

Se alle tolke