• Kunder
    Vi har kontrakt med Femern A/S 2015-2021 om konferencetolkning i forbindelse med tunnelbyggeriet mellem Danmark og Tyskland.

Se flere kunder

  • Tolke
    Adam er domstolstolk, sprogofficer og cand.mag. i arabisk.
    Alle bureauets tolke er freelancere.

Se alle tolke