• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi har tolket engelsk konsekutivt på Det Økologiske Råds miljøkonference på Christiansborg.
  • Tolke
      Silvana har en European Master in Conference Interpreting fra London og arbejder fra engelsk, fransk, italiensk og catalansk til spansk.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.