• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi har været i Sitges syd for Barcelona og simultantolket spansk ved et møde i aluminiumsvirksomheden SAPA’s europæiske samarbejdsudvalg.
  • Tolke
    Johan har danske forældre, men er vokset op i Portugal med engelsk som modersmål. Han er universitetsuddannet fra Frankrig og har tolket for os på flere af Metrobyggeriets sikkerhedskurser.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.