• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi simultantolker til spansk for høreapparatsproducenten Widex, når klinikere fra Latinamerika præsenteres for produkterne.
  • Tolke
    Sara er EU-certificeret konferencetolk og arbejder fra spansk, catalansk, engelsk, tysk, svensk og norsk. Sara er chef for Tolkene.dk.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.