• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi har flere gange simultantolket engelsk for Novo Nordisk på store medarbejdermøder, idet mange af de ansatte er udlændinge.
  • Tolke
    Asger er universitetsuddannet konferencetolk, cand.mag. og translatør med tysk og engelsk.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.