• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi har tolket fra spansk til engelsk ved et akademisk seminar på Det Kongelige Bibliotek om Inkakrøniken fra 1600-tallet.
  • Tolke
    Adam er domstolstolk, sprogofficer og cand.mag. i arabisk. Han har fx oversat en velkomstfolder for os, som Hillerøds biblioteker inviterer nytilkomne flygtninge indenfor med.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.