• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi har simultantolket engelsk for offshore-leverandøren Semco Maritime og for energikonsortiet Nordstream.
  • Tolke
    Asger er universitetsuddannet konferencetolk, cand.mag. og translatør med tysk og engelsk.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.