• Anbefalinger
    "Virkeligt gode tolke. Professionelt arbejde." Novo Nordisk
  • Kunder
    Vi simultantolker til spansk for høreapparatsproducenten Widex, når klinikere fra Latinamerika præsenteres for produkterne.
  • Tolke
    Asger er universitetsuddannet konferencetolk, cand.mag. og translatør med tysk og engelsk.
    Alle bureauets tolke er selvstændige.