Brug tolke fra Tolkene.dk

Vi kan tolke til jeres konference, jeres kursus og jeres pressemøde, og vi kan tolke på møder mellem professionelle parter og borgere. Vi tolker præcist og flydende.

Vi kan tolke simultant i kabine og konsekutivt fra en talerstol. Vi kan fungere som hvisketolk placeret skråt bag tolkebrugeren eller som forbindelsestolk mellem to professionelle parter.

Vi forbereder os på lige netop jeres tolkeopgave, så vi er helt inde i emnet folk tolkningen og lige netop jeres fagterminologi. Vi vil meget gerne have lov til at nærlæse relevante dokumenter fra jer i god tid, før vi skal tolke, og vores forberedelse på tolkningen indgår i prisen.

Vi specialiserer os og sender jer erfarne tolke, der har været ude som tolke på jeres område mange gange før. Fx har vi arbejdet meget for byggebranchen, europæiske samarbejdsudvalg og det danske retssystem.

Vi uddanner os og er enten konferencetolke eller translatører, magistre eller sprogofficerer – i alle de sprog, hvor der faktisk findes en uddannelse i Danmark. Det gør der kun i de vesteuropæiske sprog og i en håndfuld af de store, fjernere sprog: arabisk, tyrkisk, polsk, russisk.

Vi henter konferencetolke ind fra Europa, hvis I har brug for det og råd til det. Det kan være til krævende tolkninger mellem to fremmedsprog, hvor der ikke findes uddannede tolke lokalt.

Vi sender jer altid de bedst uddannede tolke, der er ledige på dagen. Derfor betyder det meget, at I bestiller i god tid, dvs. lige nu! Vi løser også gerne hasteopgaver, men der er færre ledige tolke, jo tættere I kommer på dagen for tolkningen.

Vi sender jer gerne samme tolk igen næste gang, hvis I var særligt glade for netop den tolk. Vi vil meget gerne høre fra jer om, hvordan tolkningen fungerede for jer. Vi hører ofte fra kunder og tolke, at de aldrig før har fået så dygtige tolke ud.

Rigtig tolkning er nemlig et meget specialiseret fag. Rigtig tolkning er ikke noget, man går lige ind fra gaden og gør for en billig penge, bare fordi man kan et fremmedsprog. Rigtig tolkning kræver mange års uddannelse og træning i sprog, oversættelsesstrategier og tolketeknikker. Og det at tolke præcist og korrekt kræver helt særlige evner, som ikke alle har.

Det er derfor, Tolkene.dk's tolke er så dygtige: fordi vi bruger rigtige tolke.

Bestil rigtige tolke her