Brug en oversætter fra Tolkene.dk

Vi oversætter alle slags tekster, og vi oversætter hurtigt og præcist. Du fortæller os, hvornår du skal bruge oversættelsen, og så sørger vi for at få den klar. Vi er her for at sikre, at du får din tekst til tiden og i en udførelse, du kan bruge.

Vi oversætter jeres sagsakter med total akkuratesse til dansk og fra dansk, vi oversætter dine artikler til fængende engelsk, vi oversætter jeres kommunikation til overbevisende udenlandsk, vi oversætter dit kørekort og din fødselsattest, og vi oversætter litteratur og medietekster til mundret dansk.

Vi oversætter med en faglig baggrund som translatører og sprogmagistre og godkendte polititolke.

Når vi oversætter, arbejder vi med oversættelsesenheder: Vi oversætter ikke ord for ord – vi oversætter hele meninger. Når vi oversætter, er det betydningsenheder, der bliver overført fra det ene sprog til det andet.

For en rigtig oversætter læser hele teksten og lægger en oversættelsesstrategi, før hun går i gang. En rigtig oversætter har en stærk fornemmelse for ækvivalens, altså for hvilke udtryk på målsproget, der udtrykker det samme som originalen. En rigtig oversætter skriver mundrette tekster, der fungerer på det sprog, hun oversætter til. En rigtig oversætter kalkerer ikke originalsprogets strukturer og måde at bruge sproget på: En rigtig oversætter er loyal mod tekstens intention og oversætter til formuleringer, der virker naturlige.

En oversætter bruger forskellige strategier, alt efter om hun oversætter en juridisk tekst, en formidlingstekst eller en litterær tekst. Tolkene.dk vælger din oversætter til dig ud fra den teksttype, vi oversætter for dig:

Translatører oversætter juridiske tekster, hvor akkuratesse og indsigt i de to landes lovgivninger er af stor vigtighed. Sprogmagistre oversætter tekster, som kræver kulturforståelse og skal klinge smukt og ud i alle sprogets hjørner. Tosprogede polititolke træder til, når vi oversætter private dokumenter til og fra sprog, som der ingen dansk uddannelse findes i. Tolkene.dk har den bedste oversætter til dig.

 

Bestil din oversætter fra Tolkene.dk her