Teksteksempler

Vil du se, hvordan en god oversættelse ser ud? Her har du eksempler på vores arbejde. Som du kan se, er det forskellige teksttyper.

Kærlighed og død:

“Giorgetta kommer op på dækket, drevet af bange anelser. Hun beder sin mand om tilgivelse for sin afvisende opførsel og om, at han vil svøbe hende i sin kappe, som han plejede at gøre. Michele åbner kappen og viser Giorgetta den døde elsker.” (oversat fra tysk til operahæftet Il trittico for Det kongelige Teater)

Fortællende journalistik:

“Nu kørte de forbi narkobulerne med brædder for vinduerne, hvor hun havde mødtes med dealerne og lært, hvordan hun købte en pose til ti dollars, indtil hendes tolerancetærskel steg, og hun fik brug for fem-seks poser om dagen. De fortsatte forbi et hushjørne, hvor hun plejede at tigge, og forbi de forladte huse, hvor hun havde lært at blotlægge kobbertråd og sælge det til skrot.” (oversat fra engelsk til Line Vaabens fagbog Fortællingernes tid på Informations Forlag)

“Plastikposten er blodstænket. Den har små pletter af blod. Han bøjer sig ned, tager fat i posens hank og ser, at der er en anden pose indeni med knyttede bærehanke. Mens han arbejder med at få knuden op, kommer der halvkvalte skrig nede fra posen. Knuden går op, og plastikhankene glider fra hinanden. Idet Tor kigger i posen, ser han det: Det er et menneske. Et levende, blåfrossent spædbarn.” (oversat fra norsk til samme bog)

Det høje nord som forestilling:

“Verdens nord er et opdigtet sted. Op igennem århundrederne har kunstnere og forfattere i den vestlige verden gjort sig forestillinger om og fremstillinger af de nordlige egne. (…) De vestlige fremstillinger af det nordlige er ofte forsimplede og de lokale kulturers egne opfattelser gerne miskendte.” (oversat til engelsk fra fransk for Université du Québec à Montréal)

Tænketanks betænkeligheder ved online-censur:

“Cross-fertilizing Online Censorship: The Global Impact of Germany’s Network Enforcement Act (…) In a world where both online and offline speech is under systematic global attack, democracies have a special obligation to err on the side of free speech, rather than succumbing to the ever-present temptation of fighting illiberal ideas with illiberal laws. Once democracies cede the high ground, authoritarians will rush in creating a regulatory race to the bottom. This entails severe and negative consequences for free speech, independent media, vibrant civil society and political pluralism, without which authoritarianism cannot be defeated, nor democracy protected.” (engelsk modersmålsredigering og korrektur for tænketanken Justitia)

Online-platform til indrapportering af hadgerninger:

“Hadforbrydelser er kriminelle gerninger motiveret af fordomme mod bestemte grupper af mennesker. Krænkelsen skal leve op til to kriterier for at blive regnet for en hadforbrydelse: for det første skal handlingen udgøre en overtrædelse af straffeloven, og for det andet skal handlingen være motiveret af fordomme. Hvis der ikke er sket en overtrædelse af straffeloven, er det ikke en hadforbrydelse. Det er tilstedeværelsen af fordomme som motivation, der adskiller hadforbrydelser fra almindelige forbrydelser. Det betyder, at gerningsmanden, der begår en hadforbrydelse, udvælger ofret ud fra en viden eller forestilling om, at ofret tilhører en bestemt gruppe.” (oversat fra engelsk for OSCE / ODIHR)

Løs fattigdom ved at mindske ulighed:

“Inequality undermines the efforts to eradicate poverty; they gnaw away at social cohesion and end up being a threat to the health of the democracies. And so the fight against this scourge constitutes one of the most important challenges of our time. Far from being inevitable, inequality may be fought with public policy measures. (oversat fra fransk for Oxfam)

Vejen væk fra radikalisering:

Nogle gange kan jeg ikke finde ud af, hvem der fortæller fakta, og hvem der bare spreder rygter. Nogle folk siger, at det, der sker rundt om i verden med al den konflikt, skyldes, at der ikke er retfærdighed til. Nogle siger, at man må kæmpe for retfærdighed. Ved at bruge tid på nettet har jeg fået så meget adgang til forskellige informationer, at det er blevet svært at stole på noget af det. Når jeg er ude af den eller vred, så får jeg også lyst til at blive en del af noget, der er større end mig selv – du ved, en sag eller et formål.” (videodialog oversat fra engelsk for terrorbekæmpelsesprojektet FIDA i London)

Certificate test: overhead cranes and gantry cranes

“Why is this rigging dangerous? A: The slings are too short ☐ B: No choking, and the slings may slide over the crane hook ☐ C: It should be chains ☐ D: Lacking protection against sharp edges ☐ (…) How does the crane operator make sure that a remote-controlled crane moves in the right direction? A: By trial and error ☐ B: By means of symbols on the control desk ☐ C: He follows oral instructions ☐ D: He depends on his routine and experience ☐ (oversat til engelsk til eksamensbrug på AMU Syd under kursus for kranarbejdere fra Siemens Wind Power)

Bestil oversætter her.