• Bloddonorerne i Danmark
  Vi har simultantolket engelsk for Bloddonorerne i Danmark på en konference med deltagelse af udenlandske eksperter.
 • Copenhagen Metro
  Vi har siden 2013 kontrakt med Copenhagen Metro Team om polsk, portugisisk, italiensk, engelsk tolkning på sikkerhedskurser for anhuggere.
 • Danæg
  Vi simultantolker dansk<>svensk hvert år til Danægs generalforsamling, idet foreningen samler producenter fra begge lande.
 • Dansk Industri
  Vi har leveret spansk og bulgarsk tolk til juridisk tolkning ved mægling hos Dansk Industri.
 • Dansk Journalistforbund
  Vi har simultantolket fransk for karikaturtegnere på en fagfestival i Dansk Journalistforbund.
 • Det Kongelige Bibliotek
  Vi har tolket fra spansk til engelsk ved et akademisk seminar på Det Kongelige Bibliotek om Inkakrøniken fra 1600-tallet.
 • Det Økologiske Råd
  Vi har tolket engelsk konsekutivt på Det Økologiske Råds miljøkonference på Christiansborg.
 • Femern
  Vi har kontrakt med Femern A/S 2015-2021 om konferencetolkning i forbindelse med tunnelbyggeriet mellem Danmark og Tyskland.
 • Institut for Menneskerettigheder
  Vi har simultantolket arabisk for Institut for Menneskerettigheder på konferencer om flygtninge og menneskerettigheder.
 • Københavns Kommune
  Vi har simultantolket engelsk for Københavns Kommune på en konference om radikalisering, idet eksperterne kom fra USA, UK og Sverige.
 • Landsforeningen af Psykiatribrugere
  Vi har simultantolket engelsk ved et medlemsarrangement hos Landsforeningen af Psykiatribrugere, idet enkelte deltagere var udlændinge.
 • Monday Productions
  Vi har flere gange sendt bulgarsk tolk til tv-selskabet Monday Productions.
 • Nordea
  Vi har simultantolket finansinstrumenter til spansk for Nordea Investment Funds.
 • Nordstream
  Vi har simultantolket engelsk for offshore-leverandøren Semco Maritime og for energikonsortiet Nordstream.
 • Novo Nordisk
  Vi har flere gange simultantolket engelsk for Novo Nordisk på store medarbejdermøder, idet mange af de ansatte er udlændinge.
 • Organization for Security and Cooperation
  Vi har tolket engelsk konsekutivt ved samtaler mellem Organization for Security and Cooperation in Europe og Folketingspolitikere om korruption.
 • Rockwoolfonden
  Vi har simultantolket engelsk på Rockwoolfondens pressekonference om videnskabelige resultater inden for autismeforskningen.
 • SAPA
  Vi har været i Sitges syd for Barcelona og simultantolket spansk ved et møde i aluminiumsvirksomheden SAPA’s europæiske samarbejdsudvalg.
 • Udenrigsministeriet
  Vi har flere gange sendt mandarintolk til Udenrigsministeriet under besøg af handelsdelegationer fra Kina.
 • Udlændingestyrelsen
  Vi skaffede med kort varsel 4 tigriniatolke dagligt i 3 måneder til Udlændingestyrelsen, da flygtningestrømmen fra Eritrea tog til i 2014.
 • Vestas
  Vi har tolket spansk for vindmøllevirksomheden Vestas under et flerdages besøg fra den mexicanske presse.
 • Widex
  Vi simultantolker til spansk for høreapparatsproducenten Widex, når klinikere fra Latinamerika præsenteres for produkterne.