Fjerntolk: RSI online og telefonisk

Vi kan tolke ved telefonkonferencer og videomøder.

Her sparer I tolkekabine og lydteknikerens fysiske fremmøde.
I sparer hvisketolkeudstyr, som er billigt, men ikke ideelt.
I sparer udgifter til tolkenes rejse og ophold.

I må bare ikke spare jeres egen IT-tekniker væk:
I skal have en ekspert på til at sikre lyd og billede på forhånd.
IT-teknikeren skal være på under hele mødet.

Det er IT-teknikerens opgave og jeres ansvar at sikre,
at alt fungerer fra start til slut. Tolkene skal bare tolke.

Det er jer, der vælger platform. Vi kobler os bare på.
Der findes et væld af brugervenlige muligheder derude,
og der støder hele tiden nye til.
Spørg fagkundskaben: jeres egen IT-tekniker.

Hvornår dur fjerntolkning?

Med et godt setup kan fjerntolkning være en god løsning.
Det gælder under pandemier og andet, der hindrer rejser.
Det gælder, hvis budgettet snærer.

Det gælder, når deltagerne ikke selv sidder sammen.
Det er oplagt til forretningsmøder og forhandlinger,
hvor parterne sidder i hvert sit land.

Men hvis der er råd til det, og grænserne er åbne,
og mødet mellem deltagerne foregår fysisk i samme lokale,
er det godt at have tolkene til stede også.

Men valget er jeres.

Hvilken form for fjerntolkning?

Fjerntolkning (RI) er som regel simultan.
Derfor forkortelsen RSI: remote simultaneous interpreting.
Fjerntolkning kaldes også for distance interpreting.

Fjerntolkningen kan også foregå konsekutivt:
Det kan være, fordi det passer jer bedre.
Det er nemlig nemmere at følge med i,
skønt det kræver mere disciplin hos talerne.

Eller måske mangler der simultantolke i sproget.
Det kan afhjælpes ved at erstatte dansk med engelsk:
Så booker vi tolke til jer i udlandet.

Konferencetolke og translatører er uddannede simtolke.
Andre tolke optræner evnen til simultantolkning.
Men ikke alle dialogtolke kan simultantolke,
og ikke alle sprog findes der simultantolke i.