Hvisketolk: simultant uden kabine

Simultantolkning kan også foregå uden kabine.
Så står tolkene ude i rummet blandt publikum.
De lyttere, der har brug for tolkning, får høretelefoner.
Tolkene skiftes til at bruge samme taleanlæg.

Udstyret er billigt og leveres i kufferter.
Vi plejer at bestille det hos Teletech,
som vi har rigtigt gode erfaringer med.
Husk at sætte udstyret til opladning!!!

Publikums høretelefoner

Høretelefonerne er nemme at bruge:
De tænder, når man trækker ud i dem –
og det gør man, når man tager dem på.
Og så skal de bare indstilles på rette kanal.

Tolkene hjælper med at udlevere udstyret,
Vi viser en superbruger hos jer,
hvordan I hjælper de andre brugere godt i gang.
Så kan I hjælpe videre, mens vi tolker.

I pauserne skal høretelefonerne tilbage i kassen.
Så oplader de nemlig, hvis den er sat til strøm.

Det er jeres ansvar at indsamle høretelefonerne
og få alt udstyret skibet tilbage til teknikfirmaet.
Firmaet opkræver erstatning for forsvundet udstyr.
Det er sket én gang i hele vores bureautid,
at en enkelt høretelefon blev væk pist borte.

Hvisker vi virkelig?

Vi kalder det hvisketolkning, selv om vi ikke hvisker.
Vi ville miste stemmen af al den hvisken,
og lytterne ville blive vanvittige at af lytte til det.

vi taler stille, men tydeligt. Den tale kan man høre,
når man sidder tæt på os og ikke har høretelefoner på.
Vi forstyrrer altså netop dem, der ikke har brug for tolkning.

Og de forstyrrer os og ødelægger produktet,
hvis de giver sig til at tysse på os eller se surt på os.
Alle i lokalet skal vide, hvorfor tolkene er til sted.
Og tolkene skal stå mindst 2 og helst 4 meter fra publikum.

Hvornår dur hvisketolk?

Det er oplagt til fabriksbesøg, hvor forsamlingen bevæger sig.
Hviskemodus er altså tænkt til mobil tolkning.

Hvisketolkning er ekstra belastende for alle parter,
fordi lydisolationen mangler.
Tolkene hører både input fra taleren og deres eget output
på begge ører på én gang – ikke adskilt som i kabinen.

Der er en tendens til at bruge hvisketolkning forkert.
Det sker, når man vil undgå at betale for en kabine.

Det gør produktet ringere, når arbejdsforhold ikke er i orden.
Det er dumt at spare på tolkenes værktøjer,
når man i forvejen punger ud til en hel konference.

Så vores allerbedste råd til jer er:
Brug kun hviskemodus, når det er den bedste løsning.
Og det er det sjældent.

Hviskeudstyr

Vi kan bestille hviskeanlægget for jer hos Teletech.
Hvis I selv skaffer udstyret, så husk at:

Tolkens mikrofon skal være HÅNDFRI.
Vi vil ikke holde en stor, tung tingest i timevis.
Vi skal kunne tage noter, mens vi tolker.
Så vi bruger mikrofoner sat fast på headsets.

Det rækker med 1 tolkemikrofon, selv om 2 tolke skiftes.

Vi foretrækker headsets med indgående lyd.
Det adskiller input og output. Men det er dyrere.

Ansvarlig teknikkyndig

Der skal være en tekniker eller superbruger til stede.
Denne teknikkyndige har det fulde ansvar for at sikre,
at alting fungerer hele tiden.
Den person hjælper også publikum med deres headsets.

Publikum må ikke forstyrre tolken under tolkning.
Det nedbryder al koncentration,
hvis nogen stirrer meningsfuldt på os og kaster håndtegn,
eller ligefrem går hen og taler til en tolk i aktion.
Tro mig: Det har vi altsammen oplevet.

Uden koncentration, ingen tolkning.
Publikum skal vide, hvor den teknikansvarlige er.
Og at det er ham, der hjælper dem med teknikken.

Hvis I lever op til disse krav, vil vi godt hvisketolke for jer.
Hvisketolkning er et billigt alternativ til kabinetolkning.