Konsekutivtolk: efterfølgende

Vi tolker, når I tier.

Ved efterfølgende tolkning oversætter vi
talerens talestrøm, når taleren holder inde.

Vi tager noter, så vi får det hele med.
Vi er trænet i at huske indhold, til vi har afleveret det.

Det kræver ikke særligt tolkeudstyr at lytte med,
for taleren og tolken taler ikke samtidigt.
Vi bruger talerens mikrofon eller intet udstyr.

Hvornår dur konsekutiv?

Denne tolkeform giver god mening på kurser
og ved tolkning for medier: interviews fx.
Det kan ske ved konferenceopkald til udlandet,
eller tolken tager med jer ud til kilden.

Her tolker vi gerne efter få sætninger.
Formen kræver disciplin hos taleren.
Lyt til brugernes og tolkens behov.

Man kan også bruge formen på konferencer.
Her tolker vi gerne hele talen, når den er slut.

Vi tager støttenoter og reproducerer alt.
Vi er skolede i at huske inputtets indhold,
indtil vi har leveret det som output.