Simultantolk: samtidigt

Simultantolkning foregår, mens taleren taler.
Vi lytter til taleren på det ene øre og til os selv på det andet.

Tolkekabine er bare bedst

Vi kan sætte en aftale i stand for jer om udstyret.
Vi arbejder fast sammen med teknikfirmaet Teletech.
De leverer tolkekabiner og mobile hvisketolkeanlæg.
De er et af konferencebranchens foretrukne firmaer.

Kabinen lydisolerer tolkene og giver arbejdsro.
Den gør, at tolkene ikke forstyrrer publikum,
og publikum ikke forstyrrer tolkene.

Kabinen sikrer, at tolkene kan arbejde ideelt:
Vi lytter til taleren på det ene øre med høretelefon.
Vi kontrollerer vores oversættelse med det andet øre.

Simultantolkning er en omgående produktion
baseret på de komplekse mentale processer,
som al god oversættelse består i.
Derfor er en kabine så vigtig for produktet.

Kabine bruges især ved opgaver på over 2 timer.
Den er også en stor fordel ved kortere opgaver.
Pengene er godt givet ud til kabine.

Teknikeren: alles bedste ven

Der skal være en lydtekniker til stede i lokalet hele tiden.
Teknikeren er tolkenes, brugernes og jeres bedste ven.
Han følger vågent med i tolkelyden,
holder øje med publikums reaktioner
og står på spring til at fikse tekniske problemer.

Teknikeren bygger kabinen op fra bunden,
hvis I ikke selv har tolkekabiner indbygget i lokalet.
Han leverer vægge, bord, tolkeanlæg og kabler.

Han ruller og bærer alle sine tunge kasser ind alene.
Derfor vil vi gerne kende adgangsforholdene,
hvis vi skal bestille tolketeknikken for jer.
Vi vil også gerne vide, om han kan parkere lige udenfor.

Vi skal vide, hvor mange sprog der skal tolkes hvilken vej.
Vi skal kende cirkaantallet af lyttere til tolkningen
og mennesker i lokalet. Det er ikke det samme,
for det er ikke altid alle, der skal bruge tolkning.

Teknikeren møder frem meget tidligt eller dagen før.
Teknikeren sørger selv for sit eget ophold,
og hans ophold og rejse er med i det tilbud, I får.

Husk at fodre både tolkene og teknikeren i dagens løb.


Placering af tolkekabinen

Kabinen har plads til 1 eller 2 tolke efter behov.
Set forfra ligner den et lille akvarium.
Døren til den er lydløs og placeret bagpå.

En kabine skal placeres bagerst i salen midtfor.
Flere kabiner klines op ad hinanden side om side.
Det er en god idé at forsyne tolkene med vand og the
og papirprint af alle slides og dokumenter, der tales om.

Tolkene skal have frit udsyn forfra til talere og slides.
Kabinen skal vende, så vi kan se ret frem gennem forruden.
Vi skal kunne se alle talernes ansigter.

Alt det ved en god tolketekniker med erfaring.
Hvis I giver Teletechs lydtekniker frie hænder,
vil han altid finde den bedste løsning.

Er lokalet for lille til en fornuftig placering?
Så skift lokale.

Test af tolketeknisk udstyr

Det gør teknikeren, før tolkene møder frem.
Tolkene møder i god tid til at sætte sig til rette
og være klar til at tolke – men ikke til at teste udstyr.
Det er ikke deres opgave: Det er teknikerens.