Vi oversætter betydning

Rigtige oversættere oversætter betydning, ikke ord.
Det er derfor, maskinoversættelser giver kaudervælsk,
uanset hvor ofte de udråbes til den fagre nye verden.

De kan nemlig ikke det, som mennesker kan.
Heller ikke selv om de er opbygget af mennesker.

Vores fornemmelse for ord

Rigtig oversættelse er ikke et 1:1-foretagende.
Det er frugten af en kreativ proces
med komplekse mentale delprocesser.

Bag den proces ligger en kolossal viden,
som vi har uddannet, trænet og levet os til.

Processen består i en kæde af svære beslutninger:
nogle bevidste og andre intuitive.
Intuition er guld hos en dygtig sprogarbejder.
Det, vi sælger, er vores tid og vores sprogfornemmelse.

Oversættelse er en kompleks affære.
Oversættelse kræver rigtige oversættere.

Andre ord for det samme

Det helt særlige, en rigtig oversætter kan,
er at overføre originaltermen til det tilsvarende.
Vi arbejder med ækvivalens:
målsprogets måde at sige det samme på.

En rigtig oversætter nøjes ikke med klodset at flytte
et ord fra ét sprog til det andet, som var det en mursten.

En rigtig oversætter overfører betydningsindholdet
fra originalsproget til målsproget på en måde,
så vi rammer den samme tone og samme register.

Vi skal have alle lagene med, alle medbetydningerne,
den samme dobbelttydighed, hvis teksten ikke er éntydig.

Fra kontekst til kontekst

Ordene optræder i en sammenhæng, som er teksten.
Teksten er opstået i én sammenhæng og skal nu bruges i en ny.
Rigtige oversættere træffer valg, der medtænker rammen.

Sammenhængen kan være retsvæsen eller socialforvaltning.
Eller det kan være kulturlivet, når vi oversætter museumstekster
for Den Blå Planet eller Louisiana.

Den bredere sammenhæng er samfundet og kulturen, ja:
sågar religionen eller den fælles forestillingsverden.

Fx er Danmark areligiøst, men præget af protestantismen.
Hele Skandinavien er farvet af forestillingen om,
at velfærdsstaten er eneste rette vis at organisere et samfund,
og at systemet vil os det alle godt og ikke kan tage fejl.

Disse forudfattelser gør mennesker sig sjældent klart.
Men en rigtig oversætter tager højde for dem.
Rigtige oversættelser er kulturbevidste.
Det er helt nødvendigt, når betydning skal flyttes.

Ja, selv termen “Skandinavien” forstås anderledes derude:
På andre sprog dækker ordet over hele Norden.
Det er vigtigt, når man fx oversætter en tekst om det høje nord,
sådan som vi gjorde det for Université du Québec a Montreal.

Se teksteksempler her.

Bestil din oversætter her.