Dialogtolkning

 

Tolkene.dk bruger helst godkendte polititolke til jura
og om muligt tolke med socialmedicinsk baggrund til det felt.
Vi ser ingen modsætning mellem professionalisme og empati.
Vi gør vores til, at borgeren kan føle sig tryg, så dialogen fungerer.

 

Tolkene.dk koster mere, end retsvæsen og politi dækker,
og modstår prispresset fra de offentlige udbudsordninger.
Dygtige tolke er professionelle sprogarbejdere.

Dem tiltrækker og fastholder vi med god honorering.