Tolkegalleri

Her kan du se nogle af de mange dygtige sprogfolk, som du kan hyre hos os.

 • Rebecca
  Rebecca er domstolstolk og simultantolker svensk og tyrkisk. Hun har fx tolket for os på flere af Danægs generalforsamlinger.
 • Sara
  Sara er EU-certificeret konferencetolk. Hun simultantolker spansk, catalansk, engelsk, tysk, svensk, norsk. Sara Høyrup driver Tolkene.dk.
 • Johan
  Johan har danske forældre, men er vokset op i Portugal med engelsk som modersmål. Han er universitetsuddannet fra Frankrig og har tolket for os på flere af Metrobyggeriets sikkerhedskurser.
 • Silvana
    Silvana har en European Master in Conference Interpreting fra London og arbejder fra engelsk, fransk, italiensk og catalansk til spansk.
 • Adam
  Adam er domstolstolk, sprogofficer og cand.mag. i arabisk. Han har fx oversat en velkomstfolder for os, som Hillerøds biblioteker inviterer nytilkomne flygtninge indenfor med.
 • Asger
  Asger er universitetsuddannet konferencetolk, cand.mag. og translatør med tysk og engelsk.
 • Jørgen
  Jørgen er en af Danmarks meget få translatører i tyrkisk.