Tolk for os

Vi vil altid gerne tilknytte nye tolke med høje kvalifikationer:
AIIC og EMCI til konferencetolkning,
translatører til retstolkning og fokusgrupper
og sprogmagistre til oversættelse og dialogtolkning.

Vi orienterer os efter AIIC’s høje standarder for konferencetolkning,
men foretrækker en mindre stivbenet og mere omgængelig stil.
Vi mener ikke, at en god tolkebranche opnås med udelukkelse og brødnid.
Og vi tror på, at god kontakt til kunder og brugere styrker tolkningen.
Vores kunder er professionelle. Det er vi også.

Tosprogede som tolke

Hvis Danmark ikke udbyder universitetsuddannelse i dit sprog,
men du er erfaren og måske skolet i offentlig tolkning,
vil vi også gerne høre fra dig. Du skal have et behageligt væsen.
Vi forventer professionalisme af dig i dine præstationer
og i din omgang med kunderne, brugerne og bureauet.

Vi sender dig sms med tilbud om opgaver, når der er brug for dig.

Når du arbejder for os, er det som selvstændig freelancer.
Du skal fakturere bureauet for dit honorar og betale B-skat af beløbet.
Du skal være momsregistreret og skrive korrekte fakturaer.

Loyalitet over for formidlingen

Når du arbejder for os, er du underlagt en kundeklausul.
Du skal gå gennem bureauet ved nye opgaver for slutkunder og brugere.
På den måde er du med til at gøre vores formidling af dig bæredygtig.

Her har du den formular, du skal udfylde for at kunne tolke for os.