Pris på tolkning

Prisen kommer an på, hvad I skal bruge os til. Fordi nogle opgaver kræver mere af tolkene end andre. Derfor har vi delt priserne op efter, hvilken situation vi tolker i. Vi giver mængderabat, hvis I køber stort ind.

Møde mellem professionelle

Konferencetolkning
i max. 2 timer med pause midtvejs: 1 konferencetolk til 6.000 kr.
i max. 3 timer: 2 konferencetolke til i alt 12.000 kr.
i max. 7 timer med pause midtvejs: 2 konferencetolke til i alt 16.000 kr.

Erhvervsret | undervisning | markedsundersøgelse
i max. 3 timer med pause hver time: 1 translatør eller konferencetolk til 8.000 kr.
i max. 7 timer med pause hver time: 1 translatør eller konferencetolk til 12.000 kr.

Medie (TV, film, radio, podcast, avis, magasin)
i max. 3 timer med pause hver time: 1 dialogtolk til 6.000 kr.
i max. 7 timer med pause hver time: 1 dialogtolk til 9.000 kr.

Bindende bestilling

Alle priser er brutto eksklusive moms. Bestilling er bindende. I tilfælde af force majeur er alle udgifter jeres.

Vores udgifter

I skal dække alle vores udgifter i forbindelse med opgaven: transport, ophold og måltider. Den bedste til opgaven bor måske langt væk. Konferencetolke er en lille verdenselite og rejser gerne langt til hvert møde.

Det får I for pengene

Konferencetolkens  hjemmearbejde før opgaven er med i prisen. Prisen omfatter formidling og samme dags rejse – og konferencetolkens lange uddannelse, erfaring og forberedelse.

1 times fremmøde = mange timers arbejde.

Tidsfaktoren

Der skal være god tid til pauser i tolkningen. De aftale pauser må ikke inddrages eller forkortes. Vi har helt fri i pauserne, men en holdchef er til jeres rådighed ved konferencer.

Går I over tiden, opkræver vi for næste prisramme. Påbegyndte timer ud over 7 timer koster 2.000 kr. pr. tolk. Er I sent ude, er hastetillæget på 2.000 kr. for bestillinger med mindre end en måneds varsel. Hvis I er meget sent ude, koster det 4.000 kr. for bestillinger med under en uges frist.

Hvis vi bør rejse frem dagen før eller hjem dagen efter, koster det 3.000 kr. pr. tolk pr. rejsedag. Vi tager tidligst af sted kl. 6 og skal være hjemme kl. 21. Husk på, at snævert planlagt rejsetid kan vælte det hele: Trafikforsinkelser kan vi kun tage højde for ved at rejse dagen før.

Møde mellem stat og borger

Første tolketime: 2.000 kr. Derefter 1.000 kr. per påbegyndt time. Alle priser er brutto ekskl. moms. I kan få det billigere ved at udnytte jeres volumen.

Bestilling er bindende. Vi fakturerer den organisme, der bestiller. Det er op til jer selv evt. at viderefakturere.

Akut tolk

Hvis I bestiller med kort varsel, er der hastetillæg:
+ 1.000 kr. hvis I bestiller under end en uge før.
+ 2.000 kr. hvis I bestiller dagen før.
+ 3.000 kr. hvis I bestiller samme dag.

Husk at bestillingen er bindende. Vi går først i gang med at finde tolk til jer, når I forpligter jer med en skriftlig bestilling. Om så det bare er en kortfattet sms – vi skal bare have garanti for, at vi ikke arbejder på en opgave, I ikke har besluttet jer for at give os.

Transportbetaling

Tolkens transporttid og transportudgifter dækker I med et tillæg på 30 kr. pr. km, som tolken tilbagelægger fra sit hjem og tilbage.

Beløbet dækker både tid og kørselspenge eller billet. Vi oplyser jer afstand og beløb på forhånd. Den faste kilometertakst er jeres garanti for, at rejsedækningen ikke løber løbsk.

Tolkens bopæl

Tolke bor sjældent dør om dør med opgaven og lever af at stykke korte opgaver sammen. Derfor betaler I ikke bare for fremmødetiden og formidlingen, men også for transporten.

Der bor mange dialogtolke i København. De rejser gerne land og rige rundt. Der bor også tolke rundt om i provinsen, men der er længere imellem dem. Tolke til svensk er der få af i Danmark. Der kan det svare sig at hente tolk i Skåne. Det koster broafgift oveni.

Pauser

Der skal være god tid til pauser. Hvis tolken beder om en pause, så har tolken brug for pause med det samme. Kommunikationen risikerer at bryde sammen ellers.

Hverdagssprog?

Det er (forhåbentlig) kommunikation uden fagsprog og kræver ikke terminologisk forberedelse. Ikke desto mindre kræver det en dygtig tolk: Det kræver pli og kapacitet og erfaring med feltet.

Offentlig tolkning er udmattende og belastende for tolken, fordi der er menneskeskæbner på spil. Modsat jer er vi ikke skolede i at håndtere de følelser, der opstår ved at komme så tæt på andres liv.

Det er ikke hvem som helst med et ekstra sprog i tasken, som kan løse disse opgaver professionelt. Det kan vores tolke. Og det koster penge.