Autorola

autorola“Tolken fra Tolkene.dk ydede professionel og fagligt stærk assistance i forbindelse med et officielt møde på det Mexicanske Konsulat, hvor der var brug for simultantolk og formidling af indholdet i dokumenter.” Autorola