Adam

adam_round

Adam er sprogofficer og cand.mag. i arabisk. Erfaring fra Frontex og fredsskabende missioner i Mellemøsten. Godkendt polititolk.