Asger

asger

Danske Asger bor i Tyskland. Uddannet konferencetolk, translatør, cand.mag. Speciale som oversætter af patenter. Har tolket for os fx ved mægling i erhvervsret.