Monday Productions

monday_productionsTV-selskabet Monday Productions har flere gange bestilt bulgarsk-dansk tolk hos os. Så er tolken taget med ud til kilden.