Rudersdal Kommune

Socialforvaltningen i Rudersdal Kommune bestilte engelsk-dansk dialogtolk hos os til en stribe møder om samme sag i Børn- og Ungeudvalget – og til en samtale i Nyborg Fængsel.