Sø- og Handelsretten

Vi har flere gange sendt tolk til Sø- og Handelsretten. Senest en hyperakut polsk-dansk tolk til erhvervsret.