Tolke fra Tolkene.dk

Tolke fra Tolkene.dk er højtuddannede og har  relevant erfaring. Det betyder, at I kan stole på produktet. I får tolke ud, der helt sikkert kan løfte opgaven, så kommunikationen flyder fra start til slut.

Tolkeformidleren er selv simultantolk med erfaring fra alle hjørner af faget – og klar til at indgå en aftale med dig om lige den tolk, I har brug for. Komplet med tolkeudstyr, hvis der er brug for det.

Så hav dit budget klar og dit bedste bud fremme, hvis du vil bestille tolk i dag til jeres arrangement. Eller brug vores tolkeformidler til at afklare behov og høre om muligheder.

Det eneste, vi helst er fri for, er nedadgående auktioner: Hvis du shopper efter det billigste sted at hyre tolk – så er det ikke her. En rigtig tolk koster rigtige penge.

De rette til opgaven

Tolkene.dk er bureauet, der kombinerer kvalitet med fleksibilitet: Alt er til forhandling, men vi holder fast på det, der skal til, for at alt bliver godt.

Findes det, får du det her. Vi sender jer helst en AIIC- eller EMCI-tolk. Det er de bedst uddannede, mest relevant skolede og hårdest trænede simultantolke i verden.

Til andre opgaver kan en translatør være det bedste valg. Eller en sprogofficer! En translatør kan juratermerne og hele retssystemet på fingrene. En sprogofficer er oplært af hæren i fjendens sprog. En sprogmagister kan tolke konsekutivt, hvis de har trænet det. En dygtig litterær oversætter kan skrive smukt.

Har staten slet ikke uddannet nogen i det sprog, som I har brug for, sender vi jer en dygtig tolk, som ad anden vej har lært sig at være tolk. Hvis I har brug for en godkendt polititolk, sender vi det.

1 Step 1
Mødetype
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Sådan er vi

Tolkene.dk er noget helt særligt i tolkebranchen. Vi kombinerer højt niveau med fleksibilitet.

Vi er specialister

Vi specialiserer os. Vi sender jer erfarne tolke, der har været ude på jeres område mange gange før.

Fx har vi tolket ved byggebranchens allerstørste projekterCMT's udvidelse af Metro-ringen i København. Nord Streams stribe af borgermøder på Bornholm om den russiske gasrørsledning gennem Østersøen.

Vi vandt udbud med seks års tolkning for Femern. Vi har tolket for ingeniører og brandfolk i både Danmark og Tyskland om sikkerhedsforberedelserne til byggeriet af den kontroversielle havtunnel.

Vi kan anhugning og kransikkerhed på fingrene, fordi vi har tolket et stort antal kursusforløb på de tekniske skoler TEC Hvidovre og AMU Syd i Kolding for Siemens Wind Powers. Og dét på både engelsk, spansk, polsk, portugisisk og italiensk.

Vi er erfarne

Vi har flere gange tolket ved mægling mellem virksomheder hos Dansk Industri og til møder i Ankestyrelsen. Vi har tolket et utal af sager i erhvervsret i Østre og Vestre Landsret og til hovedforhandlinger i Sø- og Handelsretten. Til de møder sender vi jer translatører eller konferencetolke, hvis de overhovedet findes i sproget.

Vi tolker møder mellem arbejdsmarkedets parter ude i Europa, når samarbejdsudvalgene (EWC) træder sammen. Vi tolker for transnationale fagforbund og for europæiske partiforbund.

For den Forenede Europæiske Venstrefløj (GUE/NGL) arrangerede vi fire kabiner i Folketingssalen. Vi stod for at regne ud, hvordan kablerne skulle forbindes, om man så må sige. Når der er mange sprog i spil, er det en matematisk udfordring og en form for kluddermor, der skal udredes under planlægningen. Det kan I trygt lægge i vores hænder.

Vi tolker ved storslåede arrangementer for de ansatte i Novo, der har engelsk som koncernsprog, eller i boligfirmaet Balder og andelsforeningen Danæg, der opererer på begge sider af Øresund. Vi har tolket ved bryllupsfester og til fodboldkampe i Parken.

Vi tolkede mellem spansk og engelsk for hispanister fra hele verden, da forskerne satte hinanden stævne for at tale om Inkakrøniken: whistleblowing under kolonialiseringen af Amerika. Vi blev bestilt af Det kongelige Bibliotek i Den sorte Diamant.

Vi er medievante

Vi tolker ofte for medier: Vi tolkede fx, da Weekendavisen ville tale med de spanske videnskabsfolk, som den danske hjerneforsker Milena Penkowa havde taget til indtægt for sin komplekse svindel med forskningsmidler.

Vi tolkede også, da hun blev afhørt ved domstolene. Og vi oversatte dokumenterne for bagmandspolitiet.

Vi tolkede, når hollandske og tyske medier ville møde Yahya Hassan på Gyldendal.

Vi tolkede, da TV2's Peter Kær var på Camp Nou i Barcelona. Og vi tolkede igen for TV2 i Barcelona, da Divya Das dækkede regionsvalget i Catalonien midt under løsrivelsesforsøget. Vi tolkede, da Nordisk Film TV tog til Sitges syd for Barcelona for at producere programmet Eftersøgt.

Vi har skaffet noget så uopdriveligt som bulgarsk tolk til Monday Productions, når de løb kilder på dørene – og senest til podcastmediet Third Ear.

Det er tolkens stemme, som lyder i den spændende historie, der er lige på trapperne. Den bulgarske kilde i Bulgarien kommer til orde gennem tolken takket være et konferenceopkald.

I 2017 mødt vi talstærkt frem i Mainz hos den tyske mediemogul ZDF og oversatte nyhedsdækningen af Angela Merkels valgsejr.

Sådan gør vi

Når I giver os en opgave, arrangerer vi alting for jer. Det første vi gør er at tale med dig om, hvad I har brug for – og hvad I kan betale. Det skal jo passe sammen.

Så fortæller vi dig, hvad vi kan gøre for jer. Vi hjælper dig med at afklare jeres behov og finde løsninger til at dække det.

Derfor er vi meget målrettede, når du kontakter os. Vi går lige til sagen for at afdække behov og løsning. Og vi spørger dig om alt det, vi har brug for at vide, for at kunne hjælpe dig med jeres opgave.

Vi sikrer kommunikationen

Vi kan tolke simultant (samtidigt) i kabine og konsekutivt (efterfølgende) fra en talerstol.

Vi kan fungere som simultan hvisketolk placeret skråt bag max. to tolkebrugere – eller for flere med særligt hvisketolkeudstyr.

Vi kan sætte dig i kontakt med vores faste teknikleverandør Teletech og ordne det hele for jer. Vi kan hjælpe dig med at afgøre, hvilket udstyr I har brug for. Kabine er bedst.

Vi kan fungere som forbindelsestolk mellem to professionelle parter. Det har vi fx gjort mellem Storbritanniens og Spaniens justitsministre – og flere gange mellem kinesiske og danske statsrepræsentanter.

Og for OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, da dens udsendte medarbejdere interviewede en række danske politikere på Christiansborg om fristelsen til korruption.

Vi forbereder os

Vi sætter os ind i lige netop jeres emnefelt, så vi er helt inde i lige netop jeres tankesæt og mødets formål, fagterminologien og de indforståede forkortelser, I garanteret har tillagt jer.

Vi vil meget gerne nærlæse relevante dokumenter fra jer i god tid. Vores forberedelse indgår i prisen. Vi respekterer mødets og dokumenternes fortrolighed. Det er en helt central del af det at være tolk og oversætter.

Vi rejser gerne

Vi rejser land og rige rundt til dér, hvor I har brug for os. Som konferencetolke tager vi gerne ud i Europa. De rigtige tolke til en opgave bor sjældent lige rundt om hjørnet. Det gælder især for simultantolke til konferencer og ude i provinsen.

Tolkene.dk henter gerne højtkvalificerede konferencetolke ind fra Europa efter aftale med kunderne. Det kan være nødvendigt til som konferencetolk mellem to fremmedsprog.

Vi kan anbefale at bestille tolk mellem dansk og fremmedsproget – ikke mellem engelsk og et andet fremmedsprog. Tolke i Danmark er uddannede og trænede i at tolke til og fra dansk.

Og ét er at tale engelsk til husbehov – noget ganske andet er at tolke mellem engelsk og éns stærke fremmedsprog. Beder I om det umulige, bliver det enten dyrere eller dårligere.

Vi hjælper jer med at afklare, hvordan I løser jeres opgave bedst muligt til de penge, I har valgt at afsætte til den. Eller måske finde flere penge.

tolke

Lyden lige i øret

Vi guider dig igennem, så du bestiller lige dét, I har brug for: ikke for meget og ikke for lidt. Det, der er brug for, til netop jeres formål.

Vi har et fast samarbejde med Teletech om at levere tolkeudstyr, når vi er ude som tolk. Derfor kan vi tilbyde dig at stå for det hele ved store arrangementer, så I trygt kan lægge opgaven i specialisternes hænder: vores og lydteknikernes.

Du får det hele til en pris, der ikke vælter jeres budget. Samtidig sikrer vi, at der er råd til en tolk, der er blandt de bedste på markedet. Når vi sender en simultantolk til jeres konference sikrer vi, at lydteknikken er i orden, så talerne, tolkene og publikum får en god tolkeoplevelse.

Vi afklarer sammen med dig, om vores tolk skal tolkning begge veje eller kun den ene. Sammen ser vi på, hvad der er brug for af pauser, og hvordan salen skal stilles op. Vi gennemgår alt det, der skal til for at garantere jer succesfuld tolkning. Vi afsøger jeres tolkebehov for den billigst mulige, men forsvarlige løsning.

Den hjælp er med i prisen.

Vi kan løse jeres opgave

Vi kan tolke til jeres konference, uanset hvad den handler om. Eller til jeres pressemøde, eller når I skal i retten.

Vi kan hjælpe dig med at tale med din kilde under dit interview til radio, tv og tekst. Vi lægger gerne stemme til i din podcast.

Vi kan tolke, når borgere møder professionelle parter som advokater i strafferet og udlændingeret, læger og psykologer, socialarbejdere og pædagoger. Vi har gjort det mange gange før.

Mindre kan ikke gøre det

Rigtig tolkning er nemlig et ekstremt specialiseret fag. Rigtig tolkning er ikke noget, man går lige ind fra gaden og gør for en billig penge, bare fordi man taler et fremmedsprog.

Tolkning kan ikke gradbøjes. Kommunikationen bryder sammen, hvis tolkningen ikke er god nok. Tolkningen skal ikke bare være nogenlunde – tolkningen skal være fuldt tilstrækkelig. Det kræver rigtige tolke og gode tolkeforhold.

Rigtig tolkning kræver lange universitetsuddannelser. Vi er mindst lige så specialiserede som vores allerbedst uddannede brugere.

Rigtig tolkning kræver intens og målrettet træning i sprog, oversættelsesstrategier og tolketeknikker. Det kræver mange års arbejdserfaring ude i felten. Og det kræver nerver af stål.

Det at tolke kvalificeret kræver desuden et naturtalent, som kun er meget få mennesker beskåret. Vores tolke er dygtige, fordi vi bruger rigtige tolke. Rigtige tolke er uddannede tolke.

Vi tager os af det hele

Vi kan bestille tolkeudstyret for jer. Så behøver I ikke tænke på det. I får et godt tilbud fra teknikfirmaet Teletech gennem os. Vi regner ud for jer, hvordan I får samspillet mellem mange sprog til at fungere.

Vi er projektledere

Vi er en one-stop-shop. Hos os får I kvalificeret hjælp til alt, hvad der har at gøre med overførslen fra sprog til sprog af jeres indhold – og måske endda fra én form (tale?) til en anden (skrift?). Det hele er med i prisen.

På en stor opgave hos den tyske mediegigant ZDF i Mainz skiftedes to af vores simultantolke til at overføre den tyske tale til dansk tale. Samtidig lavede to af vores skrivetolke i al hast talen om til undertekster. Takket være vores indsats kunne de danske tv-seere følge med live i det tyske forbundsvalg.

Da Udlændingestyrelsen pludselig fik brug for et enormt antal tolke i et sprog, ingen havde hørt om, var det os, der organiserede det. Mennesker flygtede i stort tal fra Eritreas militærdiktatur og havde brug for tolke i tigrinia. Vi fandt uden varsel frem til eritreanere i Danmark, der var ankommet tidligere, og som kunne oversætte for deres landsmænd. I flere måneder mødte en række af vores nye tolke punktligt frem hver dag i Sandholmlejren.

Vi er uddannede

Vi uddanner os. Vi er enten konferencetolke eller translatører, sprogmagistre eller sprogofficerer.

Konferencetolke er særligt skarpe til simultantolkning. Translatører er specialiserede i juridisk sprog. Sprogmagistre skal være øvede i tolkning, for at deres dybe viden om fremmedsproget kommer til sin ret.

Det er altsammen universitetsuddannelser. Den eneste anden egentlige uddannelse, der findes i sprog og tolkning, foregår hos hæren. Sprogofficerer er blevet pisket igennem et intensivt forløb i de sprog, som på skift regnes for fjendens sprog: russisk eller arabisk, persisk eller pashto. Og så er de blevet kastet ud i felten.

Vi taler indvandrersprog

Vi er uddannede i vores fremmedsprog, hvis der overhovedet findes en uddannelse i sproget. De fleste danske uddannelser er i vesteuropæiske sprog. Næsten alle danske sproguddannelser er endda blevet nedlagt, siden vi blev uddannet. Der bliver stort set ikke uddannet nye sprogfolk i Danmark.

Der er aldrig blevet uddannet sprogfolk i ret mange indvandrersprog: I Danmark findes der enkelte uddannede tolke i kinesisk,
russisk, persisk, tyrkisk, bulgarsk, polsk, rumænsk, makedonsk og arabisk. Og slet ingen i de mange andre fjerne sprog. I de sprog bruger vi dygtige tosprogede tolke, der er vokset op i Danmark men har talt et andet sprog derhjemme.

Nogle af vores tolke i indvandrersprog er skolede i tolkning for det offentlige: kommuners og regioners opgaver for velfærdsstaten: socialvæsen og sundhedssystem. Det er modulkurser med fokus på de sammenhænge, hvor tolkningen bliver brugt. Tolkene lærer om institutionernes opbygning og de socialmedicinske fags terminologi. Andre er statsprøvede tolke, som er opgradering af dialogtolkene, som tidligere blev udbudt ved Handelshøjskolen.

Andre bureauer kalder de to typer tolke for "uddannede tolke", men det er de ikke. Rigtig uddannelse foregår på universiteterne og som årelange forløb på handelshøjskolerne (business schools). Alt andet er en form for kursus.

Vi håndplukker tolkene

Vi har også tolke, som er højtuddannede i andre fag, fx jura og IT, civilingeniør og sundhedsfag. Hvor det er muligt, kobler vi tolke med særlig fagviden på opgaverne.

En egentlig uddannelse som tolk (konferencetolk, translatør, sprogofficer) er den bedste garanti for sprogsikkerhed og succesfuld kommunikation. Hvis I skal bruge et sprog, der aldrig er blevet uddannet i på dansk grund, udvælger vi nøje tolkene ud fra:

tolkeerfaring, vores egen vurdering af deres dansk og deres attitude, deres ry i branchen – og de meldinger, vi får tilbage om dem fra kunderne. Vi vil altid gerne høre jeres mening.

Bestil tolk med det samme

Hvis du allerede nu ved, at I skal bruge en tolk – så er det en god idé at bestille os med det samme.

God tid er en god ting

Vi sender jer altid de bedst uddannede tolke, der findes. Det kræver, at Danmark har uddannet tolke i sproget, og at I vil betale prisen for formidling af højtuddannede specialister

Og det kræver, at tolkene ikke allerede er booket andetsteds. Så bestil hellere tolk i dag end i morgen.

I får de bedste tolke, hvis I bestiller i god tid gerne nu med det sammeVi står klar til at indgå en aftale med jer.

Vi kommer gerne igen

Vi sender jer samme tolk hver gang, hvis tolken er ledig. På den måde optræner tolken hurtigt spidskompetence i netop jeres opgaver, jeres sprogbrug og jeres situation. Relationen bliver mere ligetil og flydende.

Vores freelancetolke er underlagt en kundeklausul. De må ikke arbejde direkte for jer ved nye opgaver. I bør bestille dem gennem bureauet også næste gang. Det sikrer, at vores formidlingsarbejde er bæredygtigt.

Kvalitetssikring

Vi vil gerne vide det, hvis I er særligt glade for en bestemt tolk. Og vi vil gerne høre om, hvordan tolkningen fungerede for jer. Vi undersøger det til tider med spørgeskemaer.

Kunder og brugere fortæller os tit, at de aldrig før har fået så dygtige tolke ud som vores.

Fordi tolkebranchen er et broget marked fuld af lykkeriddere og tæppehandlere i formidlerrollen og underuddannede tosprogede i tolkerollen. Ikke alle med to hænder er klavervirtuoser, bare fordi de kan klimpre lidt på instrumentet.

Derfor er Tolkene.dk den sikre vej til rigtig tolkning.

Jeres kundeoplevelse

Vi vil altid gerne høre fra kunderne, hvordan tolkningen fungerede for jer. Vi vil ikke tage af jeres tid. Men vi vil gerne give jer ordet.

Vi lægger en særlig formular op snart, som I kan udfylde, hvis I vil. Indtil da må I hjertens gerne skrive til sara@tolkene.dk.

Tolkningens brugbarhed for tolkebrugerne

I store sammenhænge som undervisning af brugere, som læreren ikke har noget sprog til fælles med, sender vi jer spørgeskemaer, så brugerne selv kan vurdere tolken.

Fx sendte vi et spørgeskema på polsk til TEC Hvidovre, da CMT's polske byggearbejdere på de nye metrolinjer lærte om anhugning og kransikkerhed med tolk fra os.

Vi var glade for at få vores eget indtryk bekræftet: at vores tolk var bedre end nogen tolk, de før havde haft.

Disse byggearbejdere var simpelthen vant til ikke at forstå de tolke, de blev budt. Denne gang forstod de alt – også om den matematik, de skulle lære for at kunne foretage livsvigtige sikkerhedsberegninger.

Alt for mange brugere bliver spist af med tolke, der ikke dur. Fordi kunderne ikke kan skelne eller ikke vil betale, hvad det koster. Vores tolke dur, fordi de er rigtige tolke. Det kan vi dokumentere over for jer, når vi lader brugerne få ordet.