Tolkebureau: vores betingelser

Her er det, som vi som tolkebureau forventer af jer som kunder.

Tolkebureau: genbestilling

Gå gennem vores tolkebureau, hvis I vil bruge samme sprogarbejder igen. Vores tolke og oversættere er underlagt en kundeklausul med os som tolkebureau. Det sikrer bæredygtigheden af vores formidling som tolkebureau.

Tolkebureau: fakturering

Vores betalingsfrist er 1 uge. Vi fakturerer, når bestillingen er på plads.
Bestillinger er bindende. Vi finder først tolke til jer, når I har bestilt skriftligt – om så det er en sms, hvis du ikke er på computeren.

Vi fakturerer dit firma eller din organisation, og I er ansvarlige for betaling til tiden direkte fra jer. Hvis I skal viderefakturere, er det jeres sag.

Vores momsnummer er: ESX2726996R

Privatpersoner skal betale forud, før vi formidler opgaven.

Transport og ophold

Ved dialogtolkning betaler I 30 kr. pr. km, tolken skal tilbagelægge fra og til hjemmet. Det dækker både transporttid og transportudgift!

Ved konferencetolkning dækker I alle vores udlæg. I booker og betaler hotel, hvis vi skal overnatte. Det skal vi, hvis vi ellers ikke kan nå frem i god tid eller hjem til fornuftig tid.

Vi tager tidligst hjemmefra klokken 6 og skal være hjemme senest klokken 21. Ellers betaler I for hotel og rejsedag.

Vi flyver på flex med fasttrack og sædebestilling. Vi kører tog på 1. klasse og tager taxi det sidste stykke. Eller vi kører i egen bil og tager færgen.

Vi operer altid med stor tidsmargen på grund af risikoen for trafikforsinkelser. Vi vil ikke risikere, at I står uden tolk ved start.

Jo bedre forhold vi har, også undervejs til opgaven – jo bedre kan vi tolke. Både til jeres opgave og de næste. På den måde er vi også langtidsholdbare. I har et medansvar for vores sundhed og trivsel.

Tolkebureau: ændringer

Ændringer af dato, sprog eller sprogretninger tæller som en aflysning og en ny bestilling. Fordi vi er nødt til at starte forfra med formidlingen og aflyse tolke, der har sat dagen af til opgaven.

Aflysninger koster fuld pris. Men vi kan godt forhandle om prisen på ny bestilling.

Force majeure

I betaler fuld pris, hvis tolkningen ikke kan gennemføres af grunde, der ikke er tolkens eller bureauets skyld. I dækker udgifterne til ophold og senere hjemrejse, hvis tolkene ikke kan komme hjem fra opgaven. Bureauet og tolkene skal holdes helt skadefri.

Pauser

Nærighed med pauser er en sikker måde at overbelaste tolken. Det overbelaster også tolkebrugerne. Alle kan bruge en pause.

Når en dialogtolk beder om pause, er der brug for den straks. Tolke beder ikke om pause, før de faktisk ikke kan mere. Presser man en tolk til at tolke, efter at træthedspunktet er nået, så får man uforsvarlig tolkning og belaster tolkens sundhed.

Konferencetolke skal have mindst 1 times frokostpause. Overhold pauserne i programmet. Det er dem, vi har en aftale om.

Solotolke skal have 10 minutters pause en gang i timen.

Tolkene har helt fri i deres pauser. Undtagen holdchefen, som står til jeres rådighed hele tiden.

tolkebureau

Tolkeudstyr

Vi sætter gerne en aftale i stand for jer om udstyr. Vi har et fast samarbejde med teknikfirmaet Teletech. Vi opkræver jer for tolkene. Teletech opkræver for udstyr.

I betaler ikke ekstra for vores hjælp med at booke det. Vi gør det hele meget nemmere for jer – og sikrer samtidig, at udstyret er det rigtige.

I oplyser os om opgaven, publikum og adgangsforhold. Vi beder teknikfirmaet om et tilbud til jer. Når I har bekræftet det, har I en aftale direkte med Teletech.

Det er teknikfirmaet, der fakturerer jer for tolkeudstyret: kabine, tolkeanlæg og høretelefoner til de tolkninger, der kræver udstyr.

I betaler erstatning for beskadiget eller forsvundet udstyr. Så husk at indsamle publikums høretelefoner efter mødet. Vi har én gang været ude for det ærgerlige, at en enkelt blev væk.

Under mødet er teknikken teknikerens ansvar. Aldrig tolkenes. Vi bruger bare udstyret.
Vi har travlt med at tolke og kan ikke løse tekniske problemer.

Der skal være en tekniker til stede, hvis der er tolkekabine. Helst også ved brug af hvisketolkeanlægSom minimum skal I have en superbruger i rummet. De har ansvaret for teknikken. Tolkene skal bare tolkeDe skal ikke engang teste udstyret: Det gør teknikeren.

Lydoptagelser

Tolkene har ophavsretten til tolkningen. Tolkning er kun beregnet på at fungere i situationen. Optagelse af tolkningen kræver skriftlig tilladelse fra bureauet.

tolkebureau