Kundeportefølje

Her er eksempler på virksomheder og organisationer, der bruger Tolkene.dk.

 • A-kassen ASE
  Vi har flere gange sendt dialogtolk, når arbejdsløshedskassen ASE har holdt samtaler med medlemmer, der havde brug for oversættelse.
 • Advokat Immigration Law
  Vi har sendt kinesisk-dansk tolk til Københavns Byret for advokatfirmaet Immigration Law i en civil retssag.
 • Advokat Jakob Busse
  Advokat Jakob Busse har hyret os flere gange. Fx har vi tolket engelsk i en boligsag ved Retten i Roskilde.
 • Advokatfirmaet BFA Law
  Vi har sendt højtuddannet og godkendt polititolk mellem engelsk og dansk til en familieretssag for BFA Law ved Retten i Lyngby.
 • Advokatfirmaet Hafnia Law
  Vi rejste til Viborg for at tolke svensk for advokatfirmaet Hafnia Law ved Vestre Landsret. Advokat Anders Amstrup Fournais og hans kolleger kunne snildt selv kommunikere med deres svenske klient – men retssproget i Danmark er dansk, og der mødte også en række svenske vidner.
 • Advokatfirmaet Judan
  Vi har tolket engelsk-dansk for Judan Advokater i Holbæk ved et møde med en klient i asylsystemet.
 • Advokatfirmaet Kahlke
  Kahlke Advokater brugte os i Østre Landsret til at tolke engelsk i erhvervsret. Vi sendte en tolk, der både var uddannet translatør og simultan konferencetolk.
 • Andelsproducent Danæg
  På  Danægs generalforsamling har vi simultantolket mellem dansk og svensk flere gange. Andelsforeningen samler producenter fra begge sider af Øresund.
 • Ankestyrelsen
  Ankestyrelsen har flere gange brugt tolk fra os. Fx har de hyret lettisk tolk hos os til et af deres møder.
 • Arbejdsretten
  Arbejdsretten har hyret tolk hos os.
 • Arkitektskolen i Århus
  Arkitektskolen i Århus hyrede to hvisketolke hos os til at simultantolke til og fra engelsk for de udenlandske gæster ved en konference om renoveringsstrategier. Vi sendte en amerikanskfødt AIIC-tolk med dansk opvæskt og en EU-certificeret AIIC-prækandidat.
 • Bibelselskabet
  Bibelselskabet har flere gange bestilt skriftlig oversætter hos os.
 • Bilproducenten Renault
  Vi sendte to AIIC-tolke til at simultantolke fransk for bilproducenten Renault.
 • Bilproducenten Toyota
  Vi sendte to japansk-danske tolke, da Toyota foretog en markedsundersøgelse i Danmark. Det er næsten alle de tolke, der overhovedet findes i japansk i Danmark.
 • Bloddonorerne i Danmark
  For Bloddonorerne i Danmark simultantolkede vi fra dansk til engelsk for de udenlandske eksperter, der deltog i foreningens konference.
 • Boligselskabet Balder
  Boligselskabet Balder hyrede to svensk-danske simultantolke til et medarbejderarrangement i Göteborg. Vi sendte en EU-certificeret konferencetolk og en tolk med 40 års erfaring.
 • Byggeprojektet Femern
  Hos Femern A/S vandt vi tolkeudbud for 2015–2021 med et stærkt dansk-tysk hold. Vores simultantolke har bistået ved tekniske møder på begge sider af den planlagte havtunnel.
 • Copenhagen Metro Team
  For CMT tolkede vi i ugevis ad gangen 2013–16, mens de nye metrolinjer blev bygget. Det var TEC Hvidovres kurser i anhugning og kransikkerhed, der blev gjort tilgængelige for de mange udenlandske byggearbejdere. Tolkeprogene var polsk, italiensk, portugisisk, spansk og engelsk.
 • Dansk Industri
  Til Dansk Industri har vi leveret både spansk-dansk og bulgarsk-dansk liaisontolk til mægling i erhvervsret.
 • Dansk Journalistforbund
  For Dansk Journalistforbund har vi simultantolket fra dansk til fransk for karikaturtegnere, der optrådte på brancheforeningens fagfestival. Vi sendte en dansk konferencetolk, der er vokset op i Frankrig.
 • Det Faglige Hus
  Vi har sendt flere tolke, når Det Faglige Hus var i retten. En af tolkene var noget så sjældent som kyndig i berber, der tales i det nordlige Marokko.
 • Det kongelige Bibliotek
  På Det kongelige Bibliotek | Den sorte Diamant simultantolkede vi fra spansk til engelsk ved et akademisk seminar om Inkakrøniken fra 1600-tallet.
 • Det økologiske Råd
  Til Det økologiske Råd sendte vi noget så sjældent som konsekutiv konferencetolk til en miljøkonference på Christiansborg. Når de udenlandske talere talte engelsk, tog vores tolk noter og gentog det hele på dansk bagefter.
 • DMA Research
  Til markedsundersøgelser hos DMA Research har vi sendt noget så uopdriveligt som to japansktolke på en gang.
 • Fagforeningen Elforbundet
  Vi har sendt tolk, når fagforeningen Dansk Elforbund havde brug for det.
 • Familieinstitution Topshøj
  Familieinstitutionen Topshøj bestilte hyperakut russisk-dansk oversætter hos os, da to børn stod over for omgående udvisning.
 • FCK | Parken
  Vi har arbejdet for FCK | Parken flere gange. Vi har hasteoversat marketingmateriale til engelsk. Vi har siddet med i styrrummet og instrueret flamsktalende fodboldfans i at gå hjem i seng ved endt kamp.
 • Forlaget Gyldendal
  Vi har flere gange sendt liaisontolk til Forlaget Gyldendal. Der har både været brug for tysk og flamsk, når international presse mødte frem for at interviewe Yahya Hassan.
 • Gribskov Kommune
  Vi sendte persisk tolk til at bistå ved et samtaleforløb hos psykolog. Bestillingen kom fra Gribskov Kommunes socialforvaltning.
 • Hugin og Mugin
  Vi skaffede hyperakut telefontolk til opholdsstedet Hugin og Mugin. Det blev telefonisk, fordi det hastede gevaldigt, og stedet ligger langt fra alfarvej.
 • Institut Menneskeret
  Til Institut for Menneskerettigheders konference om flygtninge sendte vi et hold engelsk-arabiske simultantolke.
 • Københavns Kommune
  Til Københavns Kommunes konference om radikalisering sendte vi engelsk-dansk simultantolk. Eksperterne kom nemlig fra Sverige, Storbritannien og USA.
 • Krogerup Højskole
  Vi sendte engelsk-dansk konferencetolk, da Krogerup Højskole holdt konference om islamisk radikalisering.
 • Landsforening Psykiatri
  Til Landsforeningen af Psykiatribrugeres medlemsarrangement sendte vi to simultantolke mellem engelsk og spansk, fordi enkelte af talerne var rejst til fra udlandet.
 • Mexicos ambassade
  Vi er flere gange mødt frem på Mexicos ambassade i København for at bistå ved notarbekræftelse på officielle dokumenter. Vi har hver gang enten sendt en translatør eller en sprogmagister, som også er uddannet konferencetolk.
 • Monday Productions
  TV-selskabet Monday Productions har flere gange bestilt bulgarsk-dansk tolk hos os. Så er tolken taget med ud til kilden.
 • NGO Oxfam
  Vi oversatte i en fart en rapport på 50 sider fra fransk til engelsk, da velgørenhedsorganisationen Oxfam ikke længere kunne vente på, at den lokale afdeling i Marokko fik det gjort.
 • NGO Reden International
  Vi har løst opgaver for Reden International, NGO til bekæmpelse af handel med kvinder.
 • Nordea Investment Fund
  For Nordea Investment Fund har vi tolket engelsk-spansk om noget så specialiseret som finansinstrumenter. Vi sendte en spanskfødt simultantolk i engelsk bosat i Danmark.
 • Nordisk Atlantsamarbejde
  Vi var med til at tolke fra engelsk, svensk og norsk til dansk på en konference hos NORA: Nordisk Atlantsamarbejde i Nordatlantens Brygge.
 • Nordisk Infokontor
  Vi har sendt dansk simultantolk syd for grænsen og tolket tysk og finlandssvensk for Nordisk Informationskontor i Flensborg. Konferencen handlede om sproglige mindretal.
 • Nordstream
  Til energikonsortiet Nordstream 1 og 2 AG's mange borgermøder på Bornholm sendte vi simultantolke til engelsk. Vi sendte også en uddannet konferencetolk, da Nordstream deltog på Folkemødet.
 • Novo Nordisk
  Novo Nordisk har engelsk som koncernsprog. Vi har mange gange sendt simultantolke til store medarbejderarrangementer, som blev holdt på dansk og tolket til engelsk.
 • OSCE
  For Organization for Security and Cooperation in Europe mødte vi først som engelsk-dansk liaisontolk på Christiansborg. Senere oversatte vi OSCE | ODIHR's internetplatform til indrapportering af hadgerninger til dansk.
 • Østre Landsret
  Advokaterne bestiller translatør eller uddannet konferencetolk hos os, når de har brug for tolkning i erhvervsret ved landsretterne. Det kan nemlig godt svare sig, når der er mange penge på spil.
 • Podcastmediet Third Ear
  Vi koblede en bulgarsk-dansk tolk på et konferenceopkald, da podcastmediet Third Ear skulle interviewe en kilde i Bulgarien. Tolkens danske gengivelse er med i udsendelsen.
 • Polioforeningen
  Vi organiserede akut konferencetolkning mellem svensk og dansk for Polioforeningen, da et andet bureau ikke kunne løfte opgaven selv. Vi sendte to erfarne AIIC-tolke: en fra Danmark og en fra Sverige.
 • PR-firmaet Ruud Pedersen
  PR-virksomheden Ruud Pedersen hyrede engelsk-danske simultantolke hos os flere år i streg, hver gang der var borgermøde på Bornholm om det store Nord Stream-projekt. Og også til Folkemødet. Vi sendte uddannede konferencetolke.
 • Premier Is
  Vi sendte russisk-engelsk simultantolk til strategimøde hos Premier Is.
 • Rockwoolfonden
  På Rockwoolfondens pressekonference om autismeforskning simultantolkede vi fra dansk til engelsk.
 • Rudersdal Kommune
  Socialforvaltningen i Rudersdal Kommune bestilte engelsk-dansk dialogtolk hos os til en stribe møder om samme sag i Børn- og Ungeudvalget – og til en samtale i Nyborg Fængsel.
 • SAPA
  Vi har været i Sitges syd for Barcelona og simultantolke spansk. Det skete ved et møde i aluminiumsvirksomheden SAPA’s europæiske samarbejdsudvalg (EWC).
 • Siemens Wind Power
  Vi tolkede dansk undervisning til engelsk i tre uger for vindmølleproducenten Siemens, da deres engelske bygningsarbejdere skulle have krancertifikat fra AMU Syd. Vi forærede dem en gratis oversættelse af eksamensspørgsmålene for at sikre deres ansatte lige vilkår med danske kursister.
 • Sø- og Handelsretten
  Vi har flere gange sendt tolk til Sø- og Handelsretten. Senest en hyperakut polsk-dansk tolk til erhvervsret.
 • Tænketanken Justitia
  Vi redigerede en rapport fra tænketanken Justitias, som var produceret på engelsk af en dansker. Vi sikrede, at teksten var grammatisk korrekt, lød naturlig og havde engelsk tegnsætning.
 • Teknisk skole AMU Syd
  AMU Syd i Kolding brugte os i tre uger til at tolke et kursus i krankørsel for Siemens engelske vindmøllebyggere. Vi forærede dem en gratis oversættelse til engelsk af eksamensspørgsmålene.
 • Teknisk skole TEC Hvidovre
  Vi har tolket ved så mange ugekurser i kransikkerhed på TEC Hvidovre, at vi ikke længere har tal på det. Vi har også sendt arabisk og persisk tolk til skole-hjem samtaler.
 • Udenrigsministeriet
  Til Udenrigsministeriet har vi flere gange sendt kinesisk liaisontolk for at bistå ved besøg af handelsdelegationer fra Kina.
 • Udlændingestyrelsen
  Da Udlændingestyrelsen havde akut brug for et stort antal tigriniatolke i tre måneder i streg, skaffede vi det. Det var, da flygtningestrømmen fra Eritrea tog voldsomt til i 2014, og systemet slet ikke var forberedt på det.
 • Vestas Wind Systems
  For vindmøllevirksomheden Vestas tolkede vi spansk-dansk i flere dage, da mexicansk presse kom på besøg. Vi sendte en latinamerikansk simultantolk bosat i Danmark.
 • Vestre Landsret
  Advokaterne bestiller translatør eller uddannet konferencetolk hos os, når de har brug for tolkning i erhvervsret ved landsretterne. Det kan nemlig godt svare sig, når der er mange penge på spil.
 • Widex høreapparater
  For høreapparatsproducenten Widex har vi mange gange tolket fra dansk til spansk, når latinamerikanske klinikere skulle præsenteres for produkterne.