Book oversætter: rigtig oversætter

Bestil oversætter: Leder du efter en oversætter til en rapport? Til indholdet på en internetplatform? Til sagsakter og dokumenterMarketing eller museumstekster? En maskinmanual eller en fagbog? Måske endda en roman?

Så er I kommet til de rette. Vi arbejder professionelt med alle typer tekst: juridiske dokumenter, rapporter, litteratur ... Teksttypen styrer, hvem der kan løse den bedst. Vi vælger den bedst egnede oversætter til din tekst.

Vi har ikke maskinerne lige i hælene, for vi kan noget, de ikke kan: Vi bruger vores menneskelige intelligens, erfaring og intuition til at overføre betydning – frem for mekanisk at flytte ord. Så book oversætter hos os.

Book oversætter her, når det skal gå tjept

Skal det gå hurtigt? Det gør vi gerne. Men det koster ekstra, for så skal vi arbejde aftener og weekender. Den tid er ligesom i andre fag dyrere end almindelig kontortid. Eller vi skal måske udskyde andre opgaver for at nå din. Book oversætter til din hasteopgave her.

Vi er ikke de billigste. De billigste er sjældent gode nok.

1 Step 1
Mødetype
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Book oversætter med kvalitetssikring

Vi læser korrektur på vores oversættelser til dansk, spansk og engelsk. Det gør vi af egen drift og uden beregning. Hvorfor lige de sprog? Fordi vi mestrer dem på hovedkontoret. Bestil oversætter med korrektur hos os.

I kan bestille sprogtjek på alle sprog. Så sender vi jeres tekst til udenlandske kollegaer, der giver teksterne det sidste schwung af indfødt lyd, som er vigtig for enhver tekst, der skal klinge godt. Og skal alle tekster ikke det for at overbevise?

Det kan fx være, når I som danskere skriver på engelsk. Vi kalder det modersmålsredigering. Se mere her om korrektur og redigering.

Succéskriteriet for en juridisk tekst er ikke den velklingende form, men derimod at den skal være korrekt i ét og alt og umulig at misforstå. Her sætter vi translatør på opgaven. Uddannelsen til translatør er en kvalitetsgaranti. Book oversætter til officielle dokumenter hos os.

Book oversætter til jeres teksttype

En uddannet translatør er bedst til juridiske dokumenter. En polititolk arbejder som skriftlig oversætter med retsvæsnets tekster. En sprogmagister har flair for det skønlitterære sprog. Bestil oversætter af rette karat hos os.

Vi vælger den helt rigtige oversætter til netop din tekst.

Oversætter for privatperson

Skal du booke oversætter til din dåbsattest eller dit fødselscertifikat? Din vielsesattest? Dit kørekort? Dit eksamensbevis?

Det klarer vi også. Vi gør det nemmere for dig, når du skal igennem bureaukratimøllen med dokumenter, som oprindeligt er skrevet på et andet sprog.

Vi oversætter alt

Du kan bruge os til alle typer tekster. Bestil oversætter til netop din tekst hos os.

Opera og catalansk

Vi oversatte operaprogrammet Il trittico fra tysk for Det kgl. Teater. Vi lærte en dansk operasanger at udtale sange på catalansk, for vi har Danmarks eneste catalansktolke tilknyttet.

No sleep for the wicked

Derfor kunne vi også oversætte et kørekort fra Andorra: det lille skattely som ikke længere har fransk som sit officielle sprog. Vi kunne hjælpe dansk politi, da en mordmistænkt gik i skjul der. Vi fik i opdrag af politiet at rydde op i et makværk af en oversættelse, hvor 3 kilo narko blev til 13 grundet ukendskab hos den oprindelige oversætter, der reelt kun kunne spansk.

Fortællinger og forestillinger

Vi oversatte eksemplerne i Fortællingernes tid fra norsk og engelsk. Vi var de rette til at ramme stilen mellem det litterære og det journalistiske, fordi vi har omfattende erfaring med begge teksttyper – og tæft for dem. Vi oversatte en akademisk afhandling om forestillinger om det høje nord. Opgaven kom helt ovre fra Canada: et fransksproget universitet.

Censur eller frit frem?

Vi tjekkede en engelsksproget rapport om onlinecensur for grammatiske fejl og unaturligt sprog på opdrag fra tænketanken Justitia. Vi oversatte OSCE's onlineplatform om hadgerninger fra engelsk. Vi oversatte mediedarling Vincent Hendricks' bog om fake news til amerikansk brug – og fra engelsk videre til spansk.

Fattigdom er ikke gudegivent

Vi oversatte Oxfams forslag til en løsning på fattigdommen i Marokko fra fransk til engelsk. Kunden fandt os gennem en redaktør, der har brugt os til alle sine oversættelser siden 2006.

Dialog om diverse

Vi tolkede, da et amerikansk filmselskab optog marketingvideoer i Danmark. Vi oversatte dialogen i britiske antiradikaliserings-videoer. Kunden mødte vores simultantolk på en konference om terrorbekæmpelse.

Vi skrev spanske undertekster til DR1's programserie om Logik & Co. Vi fik opgaven fra en kollega i DJ. Og vi er så meget inde i alting, at vi kender miljøet omkring håndværkerfirmaet og dets særlige tankesæt. Det gjorde os til endnu bedre oversættere af netop deres udsagn.

Specialister i kransikkerhed

Vi oversatte en test i kransikkerhed for Siemens Wind Powers arbejdere. Det gjorde vi gratis af egen drift som en gave til kunden men især til brugerne – nu vi alligevel var til stede for at tolke ved det 3 uger lange kursus på AMU Syd.

På den måde sikrede vi de engelske kursister lige vilkår med de danske. Ingen andre havde tænkt på vigtigheden af at give dem spørgsmålene på skrift – og ikke bare læst højt af læreren og tolket med ord, der bliver væk i vinden.

book oversætter
book oversætter

Gå direkte til:

Teksttyper

Teksteksempler

Vi oversætter betydning

Rigtige oversættere overfører betydning, ikke ord for ord. Det er derfor, maskinoversættelser giver kaudervælsk, uanset hvor ofte de udråbes til den fagre nye verden.

De kan nemlig ikke det, som mennesker kan. Heller ikke selv om de er opbygget af mennesker og efterhånden er blevet imponerende dygtige. Bestil oversætter med erfaring her.

Vores fornemmelse for ord

Rigtig oversættelse er ikke et 1:1-foretagende. Det er frugten af en kreativ proces med komplekse mentale delprocesser. Bag den proces ligger en kolossal viden, som vi har uddannet, trænet og levet os til.

Processen består i en kæde af svære beslutninger: nogle bevidste og andre intuitive. Intuition er guld hos en dygtig sprogarbejder. Det, vi sælger jer, er vores tid og vores stærke sprogfornemmelse.

Oversættelse er en kompleks affære. Rigtig oversættelse kræver rigtige oversættere.

Andre ord for det samme

Det helt særlige, en rigtig oversætter kan, er at overføre originaltermen til det tilsvarende. Vi arbejder med ækvivalensmålsprogets måde at sige det samme på. En rigtig oversætter nøjes ikke med klodset at flytte et ord fra ét sprog til det andet, som var det en mursten.

En rigtig oversætter overfører betydningsindholdet fra originalsproget til målsproget på en måde, så vi rammer den samme tone og samme register med total naturlighed. Vi skal have alle lagene med, alle medbetydningerne, den samme dobbelttydighed, hvis teksten ikke er éntydig.

Fra kontekst til kontekst

Ordene optræder i en sammenhæng, som er teksten. Teksten er opstået i én sammenhæng og skal nu bruges i en ny. Rigtige oversættere træffer valg, der medtænker rammen.

Sammenhængen kan være retsvæsen eller socialforvaltning. Eller det kan være kulturlivet, når vi oversætter museumstekster for Den Blå Planet, Rockmuseet eller Louisiana. Den bredere sammenhæng er samfundet og kulturen, ja: sågar religionen eller den fælles forestillingsverden.

Fx er Danmark areligiøst, men præget af protestantismen. Hele Skandinavien er farvet af forestillingen om, at velfærdsstaten er eneste rette vis at organisere et samfund, og at systemet vil os det alle godt og ikke kan tage fejl. Disse forudfattelser gør mennesker sig sjældent klart. Men en rigtig oversætter tager højde for dem. Rigtige oversættelser er kulturbevidste. Det er helt nødvendigt, når betydning skal flyttes.

Ja, selv termen "Skandinavien" forstås anderledes derude: På andre sprog dækker ordet over hele Norden. Det er vigtigt at vide (og ikke helt let at løse), når man fx oversætter en tekst om det høje nord, sådan som vi gjorde det for Université du Québec a Montreal.

Teksteksempler

Vil du se, hvordan en god oversættelse ser ud? Her har du eksempler på vores arbejde. Som du kan se, er det forskellige teksttyper.

Kærlighed og død:

"Giorgetta kommer op på dækket, drevet af bange anelser. Hun beder sin mand om tilgivelse for sin afvisende opførsel og om, at han vil svøbe hende i sin kappe, som han plejede at gøre. Michele åbner kappen og viser Giorgetta den døde elsker." (oversat fra tysk til operahæftet Il trittico for Det kongelige Teater)

Fortællende journalistik:

"Nu kørte de forbi narkobulerne med brædder for vinduerne, hvor hun havde mødtes med dealerne og lært, hvordan hun købte en pose til ti dollars, indtil hendes tolerancetærskel steg, og hun fik brug for fem-seks poser om dagen. De fortsatte forbi et hushjørne, hvor hun plejede at tigge, og forbi de forladte huse, hvor hun havde lært at blotlægge kobbertråd og sælge det til skrot." (oversat fra engelsk til Line Vaabens fagbog Fortællingernes tid på Informations Forlag)

"Plastikposten er blodstænket. Den har små pletter af blod. Han bøjer sig ned, tager fat i posens hank og ser, at der er en anden pose indeni med knyttede bærehanke. Mens han arbejder med at få knuden op, kommer der halvkvalte skrig nede fra posen. Knuden går op, og plastikhankene glider fra hinanden. Idet Tor kigger i posen, ser han det: Det er et menneske. Et levende, blåfrossent spædbarn." (oversat fra norsk til samme bog)

Det høje nord som forestilling:

"Verdens nord er et opdigtet sted. Op igennem århundrederne har kunstnere og forfattere i den vestlige verden gjort sig forestillinger om og fremstillinger af de nordlige egne. (...) De vestlige fremstillinger af det nordlige er ofte forsimplede og de lokale kulturers egne opfattelser gerne miskendte." (oversat til dansk fra fransk for Université du Québec à Montréal)

Tænketanks betænkeligheder ved online-censur:

"Cross-fertilizing Online Censorship: The Global Impact of Germany’s Network Enforcement Act (...) In a world where both online and offline speech is under systematic global attack, democracies have a special obligation to err on the side of free speech, rather than succumbing to the ever-present temptation of fighting illiberal ideas with illiberal laws. Once democracies cede the high ground, authoritarians will rush in creating a regulatory race to the bottom. This entails severe and negative consequences for free speech, independent media, vibrant civil society and political pluralism, without which authoritarianism cannot be defeated, nor democracy protected." (engelsk modersmålsredigering og korrektur for tænketanken Justitia)

Online-platform til indrapportering af hadgerninger:

"Hadforbrydelser er kriminelle gerninger motiveret af fordomme mod bestemte grupper af mennesker. Krænkelsen skal leve op til to kriterier for at blive regnet for en hadforbrydelse: for det første skal handlingen udgøre en overtrædelse af straffeloven, og for det andet skal handlingen være motiveret af fordomme. Hvis der ikke er sket en overtrædelse af straffeloven, er det ikke en hadforbrydelse. Det er tilstedeværelsen af fordomme som motivation, der adskiller hadforbrydelser fra almindelige forbrydelser. Det betyder, at gerningsmanden, der begår en hadforbrydelse, udvælger ofret ud fra en viden eller forestilling om, at ofret tilhører en bestemt gruppe." (oversat fra engelsk for OSCE / ODIHR)

Løs fattigdom ved at mindske ulighed:

"Inequality undermines the efforts to eradicate poverty; they gnaw away at social cohesion and end up being a threat to the health of the democracies. And so the fight against this scourge constitutes one of the most important challenges of our time. Far from being inevitable, inequality may be fought with public policy measures. (oversat fra fransk for Oxfam)

Vejen væk fra radikalisering:

"Nogle gange kan jeg ikke finde ud af, hvem der fortæller fakta, og hvem der bare spreder rygter. Nogle folk siger, at det, der sker rundt om i verden med al den konflikt, skyldes, at der ikke er retfærdighed til. Nogle siger, at man må kæmpe for retfærdighed. Ved at bruge tid på nettet har jeg fået så meget adgang til forskellige informationer, at det er blevet svært at stole på noget af det. Når jeg er ude af den eller vred, så får jeg også lyst til at blive en del af noget, der er større end mig selv – du ved, en sag eller et formål." (videodialog oversat fra engelsk for terrorbekæmpelsesprojektet FIDA i London)

Certificate test: overhead cranes and gantry cranes

"Why is this rigging dangerous? A: The slings are too short ☐ B: No choking, and the slings may slide over the crane hook ☐ C: It should be chains ☐ D: Lacking protection against sharp edges ☐ (...) How does the crane operator make sure that a remote-controlled crane moves in the right direction? A: By trial and error ☐ B: By means of symbols on the control desk ☐ C: He follows oral instructions ☐ D: He depends on his routine and experience ☐ (oversat til engelsk til eksamensbrug på AMU Syd under kursus for kranarbejdere fra Siemens Wind Power)