Gode råd om tolkning

Vi giver jer gode råd om tolkning, når I booker tolk hos os. Sådan gør I for at få en god oplevelse:

tolkebruger

Gode råd: Tal med de rigtige

Tal med holdchefen om selve opgaven på selve dagen. Tal med bureauet om aftale, fakturering og genbestilling.

Gode råd: Hvad der skal til for at tolke?

Tolkning er som at bære en byrde: Er byrden for tung, taber man den. Enten fungerer tolkningen, eller også gør den ikke. Derfor skal sprogarbejderen være dygtig og dyr nok til at løfte opgaven. Og arbejdsforholdene skal være i orden.

Gode råd: Forberedelse på tolkeopgaven

Vi forbereder os på de svære tolkningerVi sætter os ind i jeres emne og jeres terminologi. Det gør vi uden at tage ekstra penge for det, der snildt kan være en hel ekstra arbejdsdag. Vi gør det, fordi produktet kræver det. Vi arbejder med alt mellem himmel og jord. Vi gør os til specialister i jeres felt i dagene op til opgaven. Hjælp os med det.

Send os på forhånd dagsordenmødedokumenter, slidestalenoterdybe links, baggrundsdokumenter og deltagerliste med navn og stilling og gerne portrætfoto. Alt, hvad I finder relevant for mødet, vil vi gerne se. Meget gerne på begge sprog, hvis I har det!

Print et eksemplar til hver af de helt aktualiserede mødedokumenter på de sprog, de foreligger i. Læg det klar i kabinen eller giv det til holdchefen.

Gode råd om taleteknik

Taleren bør tale ét og kun ét sprog. Taleren bør undgå forkortelser og morsomheder – hvis taleren gerne vil forstås af publikum. Humor er ekstremt kulturbetinget. Ofte er vittigheder indforståede eller ordspil, der hægter tolken af. Når først vi bliver hægtet af, går der dyrebare sekunder, før vi igen er med.

En god sætning er en simpel sætning: subjekt + verbum + objekt. God kommunikation fra talerstolen er overførbar kommunikation. Hensynet til os er et hensyn til publikum.

Undgå højtlæsning

En god taler taler frit: Han bruger måske noter. Men han læser ikke højt. Og hvorfor så ikke det? Fordi skriftsproget ikke egner sig til tale. Og det egner sig slet ikke til at blive overført til et andet sprog med lynets hast.

Skriftsproget fortaber sig gerne i indskudte sætninger. En nervøs talers hurtige højtlæsning er håbløst at have med at gøre. Vi skal i alt fald have udleveret talepapiret inden!

Styr på det hele

Bed talerne tage højde for vores arbejde i deres tale. Mind dem om det, når de glemmer det. Det kan I høre på, at vi bliver hægtet af.

Hos det offentlige kan borgeren være urolig. Det er jeres opgave at sikre, at det er muligt for os at løse vores opgave. Vi er ikke buffer og ikke vagtmand. Vi er sprogeksperter.

Hvis I har brug for skriftlig oversættelse, skal I bestille det for sig. Det er en anden opgave og skal måske løses af en anden.

 

gode raad om tolkning