Nyheder fra vores verden

Translatør, konferencetolk og sprogofficer: Det er de tre former for rigtigt uddannede, rigtige tolke, der findes i Danmark. Her fortæller vi nyt fra vores verden.

Oplært i fjerntolkning

  1. juli 2020

Vi er lige blevet oplært af teknikfirmaet Teletech i de tekniske aspekter af fjerntolkning (Remote Simultaneous Interpreting, forkortet RSI eller bare RI). Fjerntolkning (RSI) foregår på platforme styret af teknikere. Platformen erstatter tolkekabinen og tolkeudstyret. Teknikeren skal være på under hele mødet og gør et stort arbejde forud for mødet.

Fjerntolkning (RSI) stiller krav til tolkens udstyr derhjemme: krav til computeren, internetforbindelsen, høretelefonerne og bordmikrofonen. De krav gennemgår teknikeren med den enkelte tolk forud for opgaven, så der ikke opstår problemer under tolkningen. I disse dage foregår der en specifik oplæring af tolkene, fordi det hele er så nyt.

Hvis I vil booke fjerntolkning (RSI) hos os, kan vi også arrangere alt det tekniske. Så bestiller vi vores faste teknikere til at stå for valg af platform, oplæring af tolkene i netop den platform og i alt det, der er anderledes ved fjerntolkning (RSI). Vores faste teknikere kan stå for al lyden til mødet – altså også selve mødet og mødedeltagernes input og output.

Fjerntolkning (RSI) er kommet for at blive. Fjerntolkning (RSI) har fandtes længe – men det er nyt, at der pludselig er brug for det i så stort et omfang. Det skyldes selvsagt pandemien – og pandemier kan der godt komme flere af i fremtiden. Vi kan tilbyde, at booking af konferencetolke til fremmøde kan erstattes af fjerntolke, hvis force majeure gør det umuligt for mødet at blive afholdt ved personligt fremmøde fra deltagerne og tolkene.

For at være en god fjerntolk, skal man være uddannet tolk: translatør, konferencetolk eller sprogofficer.

Bulgarsk dialogtolk til podcast

Sommer 2020

Under pandemien blev vi ringet op af en journalist. Han skulle interviewe en kilde i Bulgarien. Der er meget få bulgarske tolke i Danmark, men vi havde en dygtig tolk klar til telefonkonferencen.

Hun satte sig ind i emnet for interviewet, og journalisten var mægtigt tilfreds.
Interviewet skulle bruges i en podcast, og tolkens stemme indgår nu i lydbilledet,
sådan at publikum kan forstå, hvad kilden siger.

Vi lægger et link op, når podcasten er udgivet.

Konkurrent lukker

27. maj 2020

Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice lukker. Organisationen lukker også sine sprogskoler. Det vil øge behovet for tolk til borgere. En dygtig tolk er en uddannet tolk: translatør, konferencetolk eller sprogofficer.

Fast kunde kommer godt i mål

30. oktober 2019

Vores kunde Nord Stream 2 AG får den tilladelse til at trække en gasrørsledning gennem Øresund,
som aktieselskabet har lobbyet for i årevis.

Tolkene.dk bistod med simultantolke hele vejen til en lang række borgermøder på Bornholm.
Borgermøderne havde til formål at berolige de skeptiske. Vi kom i lokalavisen som et vigtigt led i kommunikationen.

Vi sendte uddannet translatør og konferencetolk.

Universets eneste translatør i kinesisk–dansk

2018

Vi tilknytter en ung kinesisk kvinde, som er den eneste i hele Danmark, der er uddannet translatør i kinesisk.

Retsvæsnets uansvarlige udbud

2017–2019

Rigspolitiet sender al retstolkning i udbud. Tolkningen overtages af Easy Translateunge forretningsdrenge uden forstand på tolkning. Udbudsordningen skal højne niveauet. I stedet bryder alting sammen. Fuldstændigt som forudsagt af de uddannede tolke.

Tolkene nægter at arbejde til underbetaling, og Easy Translate kan slet, slet ikke levere. Til sidst må Rigspolitiet opgive udbuddet. Konkurrencestyrelsen truer de mest åbenmundede tolke
med millionbøder og fængselsstraffe.

Nu kører man med den gamle tolkeliste og vil ikke ud med, hvilke planer der er på sigt. Sandsynligvis er planen et nyt udbud. Tolkene.dk nærlæste udbudsdokumenterne i sin tid. Intet bureau kan leve op til kravene om at sikre svinebillig kvalitetstolkning.

Hos Tolkene.dk mener vi, at staten bør løfte sit ansvar og uddanne tolke i de sprog, hvor der er behov. Det er uvigtigt, om formidling er intern eller ekstern. I Sverige står to bureauer for det offentliges tolkning. I Danmark fungerer det bedre, når Rigspolitiet kører med sin egen liste til brug for hele retsvæsnet. Det kan bare undre, at listen ikke er offentligt tilgængelig, og at end ikke advokater har adgang til den. Det er til vores fordel som bureau, men ikke noget vi finder rimeligt.

Det afgørende er, at formidlingen er fagligt forsvarlig, og at hyren er god nok til at sikre kvalificerede tolke – og at der overhovedet findes kvalificerede tolke. Kvalificerede tolke er uddannede tolke: translatør, konferencetolk eller sprogofficer. Gode tolke får man ved at bruge kvalificeret formidlinglægge et rimeligt budget og uddanne tolke på universiteterne.

Translatør – en uddannelse og en kvalitetsgaranti

  1. januar 2016

Som translatør havde man førhen monopol på statsautoriserede oversættelser. I forbindelse med regeringens liberaliseringsbestræbelser blev dette monopol afskaffet. Det betyder, at gud og hver man kan oversætte officielle dokumenter uden nogen form for garanti. Og det betyder, at termen translatør er sat fri til brug. Men en translatør er ikke bare en "translator" (engelsk for oversætter). En rigtig translatør er uddannet til at oversætte officielle dokumenter – og måske tillige specialiseret i at tolke mundtligt.

translatør konferencetolk kursustolkning

Translatør og konferencetolk til undervisning

2014–16

Hen over nogle år står Tolkene.dk for al kursustolkning, når CMT sender deres udenlandske metroarbejdere på sikkerhedskursus på den tekniske skole TEC Hvidovre. Vi møder frem og tolker polsk, portugisisk, italiensk, spansk og engelsk.

Kunden for en stor mængderabat, fordi hver bestilling er på en hel uges tolkning – og fordi kunden køber en form for klippekort. Kunden ved, at der kommer flere opgaver. Derfor kan kunden indgå en kontrakt med os, hvor den store volumen sætter prisen ned på den enkelte opgave.

Translatør i eksotiske sprog

2013

Helt fra start arbejder vi målrettet med at tilknytte de få uddannede tolke, der findes i indvandrersprogene. Vi kan byde på translatør i tyrkisk og kinesisk og på magister og sprogofficer i arabisk, hvor andre bureauer sender jer tolke uden uddannelse.