Book tolk: rigtig tolk

Book tolk hos Tolkene.dk. Vi kan tolke til jeres konference og på jeres kursus, ved jeres retsmøde og til jeres mægling. Vi er de rette til at tolke på jeres pressemøde og i jeres fokusgruppe. Skriv eller ring – så finder vi sammen ud af, hvad I har brug for.

Er der brug for en tolkekabine eller et hvisketolkeanlæg? Det kan vi arrangere for jer. Vi har forstand på det og arbejder tæt sammen med teknikfirmaet TeletechVi indhenter et godt tilbud til jer. Når I bekræfter, indgår I aftalen om udstyret direkte med teknikfirmaet. Udstyret er ikke med i tolkeprisen.

Book tolk:

1 Step 1
Mødetype
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Book tolk mellem professionelle

Book tolk hos os, når I skal holde møde mellem professionelle. Her er der brug for særligt uddannede konferencetolke, som er hårdt trænede i at tolke simultant og tage tolkenoter. Her bliver der ofte talt fagsprog. Derfor er det helt nødvendigt, at tolken før mødet forbereder sig i timevis på emne og terminologi. Det kræver adgang til relevante dokumenter fra jer.

Vi regner det for en professionel sammenhæng, når det ikke er et møde mellem staten og borgeren.

Hvilken slags møde er jeres møde?

Kig i listen her efter det sted, der minder mest om jeres. Under billedet forklarer vi mere om tolk til hvert slags møde. Hvis I er i tvivl om noget, er I meget velkomne til at spørge os.

· book tolk til konference – eller andet stormøde i sal med talerstol

I får mængderabat, hvis I har brug for mere end ét fremmedsprog.

· book tolk til erhvervsret – både ved domstole og til mægling

I får mængderabat ved at købe klippekort til fri brug. I må gerne dele det med kollegerne på kontoret eller ude i byen. Og hvert klip kan være forskellige sprog på forskellige dage.

· book tolk til markedsundersøgelsefokusgruppe og dybdeinterview

I får mængderabat, hvis I skal bruge mere end én tolk – eller tolk mere end én dag.

· book tolk til undervisning – på fx teknisk skole eller i akademisk kontekst.

I får mængderabat, så snart I bestiller tolkning en hel uge i streg.

· book tolk til medie – også når jeres kilde sidder i udlandet

I får mængderabat ved at købe klippekort til fri brug – og I må gerne dele det med kollegaerne og skifte mellem sprog.

· book tolk til forretningsmøde – gerne online med fjerntolkning (RSI)

· book mobiltolk – fx til fabriksbesøg

book konferencetolke

Book tolk til konference

Med "konference" mener vi alle store møder: kongresser, generalforsamlinger, pressemøder ... Vi tropper op i par og oversætter simultant – alstå samtidigt med, at talerne er i gang. Det bør foregå i en kabine, som vi også kan organisere. Alternativt kan det foregå som hvisketolkning – eller som fjerntolkning (RSI), hvis I har brug for det.

Eller hvis I hellere vil have, at vi tolker hele talen, når taleren tier – så mestrer vi også den konsekutive form. Vi tager noter undervejs – og vi har en fænomenal korttidshukommelse. Hvis I er usikre på, hvad der er bedst, så spørg os. Eller læs med under spørgsmål, vi tit bliver stillet.

Book tolk til erhvervsret

Når din klient møder i retten eller til mægling, er der rigtigt mange penge på spil. Din klient har en stor interesse i at kunne følge med – og kunne gøre sig forståelig på overbevisende måde. Så pengene til en rigtig tolk er givet godt ud – også selv om I selv synes, at I kan svensk og engelsk. Vi sender jer uddannede translatører og konferencetolke. Vi er jeres garanti for, at kommunikationen bærer igennem.

Vi har tolket i Østre Landsret og Vestre Landsret, hos Dansk Industri og i Sø- og Handelsretten. Hver gang har vi fået stor ros af advokater og klienter. Og dommerne har ikke oplevet tolkningen som det forstyrrende element, den hurtigt kan blive. Fordi vi kan vores kram og er vant til rumlen.

Book tolk til undervisning

Vi er specialiserede i kursustolkning. Det kan foregå konsekutivt, hvor vi tolker en lille bid ad gangen. Eller vi kan bruge hvisketolkeanlæg og arbejde simultant, altså tolke samtidigt med at læreren taler.

Det kan forekomme uoverskueligt at have en tolk stående, mens læreren underviser et hold, der ikke kan dansk. Men det kan godt lade sig gøre. Det kræver en god situationsfornemmelse hos tolken og et godt samarbejde med læreren. Så kan tolken blive et aktiv i stedet for at være i vejen.

Tolken sætter sig nemlig ind i stoffet på forhånd. Derfor kan tolken bistå som lærerstøtte under gruppearbejde og opgaveløsning. Det er i alt fald vores erfaring fra de mange gange, vi har tolket på TEC Hvidovre og AMU Syd for CMT og Siemens Wind Power. Vi tolkede polsk, engelsk, spansk, portugisisk og italiensk. Arbejdet gjorde os til eksperter i kransikkerhed. Vi gør os gerne til eksperter i netop jeres emne.

Book tolk til medie

Skal du tale med en kilde, der ikke taler dansk, og hvis engelsk du ikke er tryg ved? Vi har tolket bulgarsk flere gange for Monday Productions og for podcastmediet Third Ear. Vi har tolket spansk for Weekendavisen, da Poul Pilgaard afdækkede Milena Penkowa-skandalen. Og igen, da programmet Sporløs blev produceret for DR1 i Sitges syd for Barcelona og på konsulatet.

Hvordan gjorde vi? Vi mødte op sammen med produktionsselskabet. Vi sad ved siden af journalisten under opkaldet. Eller vi sad med på konferenceopkald et helt tredje sted. Tolkeformidleren er selv uddannet journalist og fungerer som flersproget fixer i Barcelona. Vi ved, hvad I har brug for.

Book tolk til markedsundersøgelse

Vi sender jer tiptop tolke med erfaring og uddannelse, når I arrangerer markedsundersøgelser for udenlandske kunder, som gerne vil følge med. Det kan både være fokusgruppe og dybdeinterview. Fænomenet fokusgruppe er ekstremt kaotisk at tolke. Derfor er det en af de allermest krævende steder at tolke. Det er hårdere end at simultantolke en konference – og det siger ikke så lidt.

Derfor er det vigtigt for jer at få dygtige tolke ud. Tolke, der kan stå distancen og ikke kører trætte. Sparer I på tolkning, kan kommunikationen bryde sammen. Vi ved, at markedsundersøgelser tit tolkes af kun én tolk. Derfor vil vi godt tilbyde jer det samme, for vi vil gerne være konkurrencedygtige. Men vi anbefaler jer at bestille to tolke til at skiftes: Det bliver meget bedre så.

Book tolk til forretningsmøde

Vi kan møde frem som liaisontolk. Vi kan også deltage online som fjerntolke (remote simultaneous interpreting). Især hvis mødet i forvejen foregår digitalt. Hvis det virkelig kniber, kan vi også tolke telefonisk, når I sætter et konferenceopkald i stand.

Book tolk mellem stat og borger

Hos det offentlige er det ofte indvandrersprog, I har brug for tolk i. De sprog er der ofte slet ingen uddannede tolke i, fordi staten ikke prioriterer sproguddannelser – og da slet ikke i andet end vestlige sprog.

Vi sender jer gerne de meget få uddannede tolke, der findes i Danmark i "eksotiske" sprog. De findes (nogle gange bare en enkelt uddannet tolk i hele landet) i kinesisk, russisk, pashto, tyrkisk, makedonsk, polsk og arabisk. Og ellers sender vi jer dygtige tolke, som vi har gode erfaringer med.

En dygtig tolk er ikke bare tosproget. I har sikkert som så mange andre oplevet at få tolk ud, der talte dårligere end borgeren, som skulle bruge tolk. Det er nedbrydende for al tillid mellem alle parter. Gå den sikre vej og hyr en rigtig tolk hos os.

En dygtig tolk har tæft for overførsel af betydningEn dygtig tolk har to bomstærke sprog og god udtale på dem begge. En dygtig tolk har også en god attitude: til jer og til borgeren.

Det kræver meget at være en dygtig tolk for det offentlige og bistå jer med at sikre det gode møde med borgeren. Desværre forventer lige præcis det offentlige at kunne indkøbe tolke for en skilling i sidste øjeblik – uden at kere sig om at uddanne tolke i invandrersprog.

Vores dialogtolke er dyrere end andre bureauers, fordi de er dygtigere. Vi sender jer en højtuddannet tolk, hvis det findes i sproget. I kan spare penge ved at købe stort ind. Og det kan altid betale sig at hyre en dygtig tolk og undgå misforståelser.

Svigter udbudsvinderen?

Med udbudsordninger i regioner og kommuner spænder man ben for sit eget behov for dygtige tolke. Mange kunder fortæller os om dårlige tolke og ringe formidling. Om tolke, der aldrig møder frem, eller som ingen forstår.

Vi kan kun opfordre jer til at bruge mulighederne, der findes i udbudsordningerne for at købe udenom. Udbudsvinderne vinder nemlig ved at underbetale tolkene. Man tjener mere på at vaske op end ved at arbejde for dem. Hvordan skulle de så kunne trække på de dygtigste i faget?

Rigtige tolke koster rigtige penge. Og borgerne har krav på klar kommunikation uden nedbrud.

Book tolk til børnesag

Vi tolker i hele velfærdssystemet og har specialiseret os i børnesager: på BBU, Børn- og Ungeudvalg og Familieretshuset landet over, hos Ankestyrelsen og i Familieretten.

Her kan en dygtig tolk gøre hele forskellen i et barns liv. For tænk, hvis I misforstår forældrene?

Book tolk til fagforening og jobcenter

Vi møder gerne op og hjælper jer, når det kniber med sproget. Vi har erfaring som tolke for jobcentre og fagforeninger.

Vi kan bemande flersprogede hotlines eller indtale beskeder. Vi giver også gerne møde i retssager, hvis I får brug for det. Vi sendte fx noget så uhyre sjældent som en tolk i det nordmarokkanske berbersprog til retten i Roskilde.

Book tolk til sundhedsvæsnet

Vi tolker i din lægepraksis, på dit privathospital, i din psykologklinik og overalt, hvor du har brug for os.

Og vi gør det godt. Vi ved, hvor vigtigt det er, at alle forstår hinanden.

Book tolk til retssag eller asyl

Vi tolker også i straffesagasylforløb og familieret. Vi har mange års erfaring i alle tre sagstyper. Tolkeformidleren er selv mangeårig polititolk og socialtolk med erfaring fra Flygtningenævnet og socialforvaltningen.

Retsstatens beløbsgrænser

Domstole og Udlændingestyrelsen betaler desværre kun de beløb, som Rigspolitiet har fastsat til direkte hyring af polititolke. For de beløb kan man ikke bestille formidling af dygtig tolk, for også formidling er lønnet arbejde. Og hvis vi presser prisen, vi betaler tolkene, kan vi ikke sende jer de dygtige tolke, som jeres sag kræver.

Derfor koster det godt tolkehonorar + formidlingsbetaling, når I handler hos os. Men så får I også dygtige tolke ud.

Hvem skal betale?

Domstolene sætter ikke prisen hos private firmaer – men de dækker kun det beløb, de selv har fastsat. Forskellen må brugeren eller advokaten betale. Vi har været ude for, at advokater afholdt den ekstra udgift fra deres eget salær for at sikre klienten dygtig tolk og spare sig selv besvær.

Hvis I vinder sagen, fordi jeres klient kan forklare sig og forstå alt takket være en dygtig tolk – så er klientens lykke gjort og alle pengene hurtigt sparet.

Book godkendt polititolk

Rigspolitiet godkender tolke til arbejde for retsstaten. De tolke bliver brugt af både domstole og kriminalforsorg, Flygtningenævn og Udlændingestyrelse og retsmedicinsk. Det foregår på temmelig lemfældig vis, sådan som pressen har påvist. Der findes ingen egentlig certificeringsordning i Danmark. Det er derfor ingen garanti for kvalitet at være godkendt af politiet.

Begrebet "godkendt tolk" dækker ikke over andet end at stå på listen. Det er ofte også uklart, om det reelt er et krav, at tolken er "godkendt". Det samme gælder begrebet "autoriseret tolk": Det er jo bare et fremmedord for at være godkendt eller bemyndiget. Man bør spørge: Autoriseret af hvem til hvad?

Listen over godkendte polititolke er ikke offentlig. Den bliver ikke engang udleveret til advokater. Derfor er rettens krav til jer om selv at skaffe "godkendt tolk" urimeligt. Retten bør selv oplyse jer navn og telefonnummer på nogle stykker fra tolkelisten.

Og ellers så tag kontakt til os. Vi sender jer gerne en godkendt polititolk – som også er dygtig. Helst sender vi jer uddannede polititolke – hvis de findes i sproget.

Tolkested

Tolkning foregår altid et sted. Stedet er sammenhængen, som tolkningen skal fungere i. Sammenhængen sætter forholdene og afgør derfor, hvilke tolkeformer der dur. Derfor vil vi gerne vide, hvad det er for en sammenhæng I skal bruge tolk til:

Er det en konference, en kongres eller et pressemøde?
En undervisningssituation?
Et forretningsmøde online?
En markedsundersøgelse?
Et telefoninterview?

En retssag?

Vi kan hjælpe med det hele. Det kan endda være den samme tolk, der kan arbejde på forskellige måder. Vi skal bare vide det for at organisere tolkningen, så den fungerer tiptop for jer. Spørg os, hvis I er det i tvivl om, hvilken kategori jeres sammenhæng hører til i. Her er nogle eksempler på, at man skal vælge sin tolkeform med tanke for sit tolkested.

Hvisketolk hvor?

Fx kan man kun hvisketolke uden udstyr i kort tid et sted uden larm – til én eller max. to tolkebrugere. Man skal kunne sidde skråt bag dem. Og hvisketolkning med udstyr er ment til mobil tolkning, hvor man ikke kan slæbe en tolkekabine med rundt.

Det er et misbrug af tolkeformen at lade et hvisketolkeanlæg erstatte tolkekabinen under en konference. Det er dårligt for produktet, fordi det tvinger tolkene til at arbejde under ringe forhold. Og det er skidt for tolkenes sundhed, fordi det er at drive rovdrift på deres ekstreme koncentration.

Betal hellere, hvad det koster at sikre kommunikationen. Tag socialt ansvar og husk på, at også vi er mennesker og skal holde hele arbejdslivet ud – ikke kun til slutningen af jeres mødedag.

Blandede tolkeformer

Ved domstole og i andre sammenhænge som tolk for det offentlige med én fremmedsproget over for en sal fuld af dansktalende kan man kombinere hvisket simultan med konsekutivtolkning. Også her er det stedet, som afgør, hvilken tolkeform der er oplagt.

book tolke

Gå direkte til:

Book tolk mellem professionelle

Book konferencetolk

Book simultantolk

Book tolkekabine

Book fjerntolk (RSI)

Book tolk mellem stat og borger

Gode råd om tolkning

Tolkeform

Når vi tolker for jer, kan vi gøre det på forskellige måder. Sammenhængen afgør, hvilken form der passer bedst. Vi kan hjælpe dig med at vælge. Du kan se de forskellige tolkeformer længere nede:

simultantolk: book tolk til at tolke, mens I taler
hvisketolk: book tolk til at simultantolke uden kabine
fjerntolk: book tolk til RSI / RI online og telefontolk
tale til tegn: book tolk til døve og tunghøre: tegnsprogstolk og skrivetolk
konsekutivtolk: book tolk til at tolke, når I tier

dialogtolk: book tolk til at tolke begge veje mellem borger og myndighed
forbindelsestolk: book tolk som liaison i dialogen mellem højtstående professionelle

bestil tolk

Book simultantolk

Vi tolker, mens I taler. Kun særligt uddannede tolke kan præstere at tolke simultant. Simultantolke bruger man gerne, når professionelle mødes – fx til konferencer og andre former for store møder.

Vi skal vide, hvilke sprog der skal tolkes hvilken vej. Vi vil også gerne kende antallet af lyttere til tolkningen og mennesker i lokalet. (De to tal er ikke altid det samme, for det er ikke altid alle, der skal bruge tolkning.)

Tolkekabine er bare bedst

Kabinen lydisolerer tolkene og giver arbejdsro. Den gør, at tolkene ikke forstyrrer publikum, og publikum ikke forstyrrer tolkene. Kabinen sikrer, at tolkene kan arbejde ideelt: Vi lytter til taleren på det ene øre med høretelefon. Vi kontrollerer vores eget output med det frie øre.

Simultantolkning er en omgående produktion baseret på de komplekse mentale processer, som al god oversættelse består i. Derfor er en kabine så vigtig for produktet. Kabine bruges især ved opgaver på over 2 timer. Den er også en stor fordel ved kortere opgaver. Pengene er godt givet ud til kabine.

Tænk på tolkene som en kran, der skal bære en tung byrde: Hvis remmene ikke kan holde, falder byrden til jorden. Det samme gælder, når tolkenes arbejdsforhold gør det umuligt at løfte opgaven. Det bliver det ikke bare mindre fint af: Kommunikationen bryder sammen.

Teknikeren: alles bedste ven

Der skal være en lydtekniker til stede i lokalet hele tiden. Teknikeren er tolkenes, brugernes og kundens bedste ven. Kabineteknikeren tester tolkeudstyret, før tolkene møder frem. Han følger vågent med i tolkelyden, holder øje med publikums reaktioner og står på spring til at fikse tekniske problemer. Teknikeren møder frem meget tidligt eller dagen før. Teknikeren sørger selv for sit eget ophold, og hans ophold og rejse er med i det tilbud, I får.

Teknikeren bygger kabinen op fra bunden, hvis I ikke selv har tolkekabiner indbygget i lokalet. Han leverer vægge, bord, tolkeanlæg og kabler. Han ruller og bærer alle sine tunge kasser ind alene. Derfor vil vi gerne kende adgangsforholdene, hvis vi skal bestille tolketeknikken for jer. Vi vil også gerne vide, om han kan parkere lige udenfor. Hvis I selv har en lydtekniker på selve mødet, arbejder de to teknikere sammen. Det er de gode til.

Placering af tolkekabinen

Kabinen har plads til en eller to tolke efter behov. Set forfra ligner den et lille akvarium. Døren til den er lydløs og placeret bagpå. Det er en god idé at forsyne tolkene med vand og the til at smøre stemmen – og papirprint af alle de slides og dokumenter, I skal tale om.

En kabine skal placeres bagerst i salen midtfor. Flere kabiner klines op ad hinanden side om side. Tolkene skal have frit udsyn forfra til talere og slides. Kabinen skal vende, så vi kan se ret frem gennem forruden. Vi skal kunne se alle talernes ansigter. Alt det ved en god tolketekniker. Hvis I giver Teletechs lydtekniker frie hænder, vil han altid finde den bedste løsning.

Er lokalet for lille til en tolkekabine? Så skift lokale.

Book hvisketolk

Simultantolkning kan også foregå uden kabine. Så står tolkene ude i rummet blandt publikum. De lyttere, der har brug for tolkning, får høretelefoner. Tolkene skiftes til at bruge samme taleanlæg.

Udstyret er billigt og leveres i kufferter. Vi plejer at bestille det hos Teletech, som vi har rigtigt gode erfaringer med. Husk at sætte udstyret til opladning!!!

bestil simultantolk

Publikums høretelefoner

Høretelefonerne er nemme at bruge: De tænder, når man trækker ud i dem – og det gør man, når man tager dem på. Så skal de bare indstilles på rette kanal. Det gør man ved at dreje på den runde plade.

Tolkene hjælper jer med at udlevere udstyret til brugerne. Vi viser en superbruger hos jer, hvordan I hjælper de andre brugere godt i gang. Så kan I hjælpe videre, mens vi tolker.

I pauserne skal høretelefonerne tilbage i kassen. Så oplader de nemlig, hvis den er sat til strøm. Det er jeres ansvar at indsamle høretelefonerne og få alt udstyret skibet tilbage til teknikfirmaet. Firmaet opkræver erstatning for forsvundet udstyr. Det er sket én gang i vores ti år som bureau, at en enkelt høretelefon blev væk pist borte.

Hvisker vi virkelig?

Nej. Vi ville miste stemmen af al den hvisken, og lytterne ville blive vanvittige at af lægge øren til. Så vi taler stille, men tydeligt. Den tale kan man høre, når man sidder tæt på os og ikke har høretelefoner på. Vi forstyrrer altså dem, der ikke har brug for tolkning. Det afhjælpes lidt ved at sætte brugerne nærmest tolken.

Publikum forstyrrer os og ødelægger produktet, hvis de giver sig til at tysse på tolkene eller se surt på dem. Alle i lokalet skal vide, hvorfor tolkene er til stede. Tolkene skal stå mindst to og helst fire meter fra publikum.

Hvornår dur hvisketolk?

Book tolk til at hvisketolke fabriksbesøg, hvor forsamlingen bevæger sig. Hviskemodus er altså tænkt til mobil tolkning. Hvisketolk er ekstra belastende for alle parter, fordi lydisolationen mangler. Tolkene hører både input fra taleren og deres eget output på begge ører på én gang – ikke adskilt som i kabinen.

Der er en tendens til at bruge hvisketolk forkert. Det sker, når man vil undgå at betale for en kabine. Det gør produktet ringere, når arbejdsforhold ikke er i orden. Det er dumt at spare på tolkenes værktøjer, når man i forvejen punger ud til en hel konference.

Så vores allerbedste råd til jer er: Brug kun hviskemodus, når det er den bedste løsning. Og det er det sjældent.

Hviskeudstyr

Vi kan bestille hviskeanlægget for jer hos Teletech. Hvis I selv skaffer udstyret, så husk at tolkens mikrofon skal være HÅNDFRI. Vi vil ikke holde en stor, tung tingest i timevis. Vi skal kunne tage noter, mens vi tolker. Så vi bruger mikrofoner sat fast på headsets.

Det rækker med én tolkemikrofon, selv om to tolke skiftes. Vi foretrækker helt klart headsets, der også har indgående lyd. Det adskiller input og output. Det er fantastisk godt for produktet. Men det er dyrere.

Ansvarlig teknikkyndig

Der skal være en tekniker eller superbruger til stede også ved hvisketolk. Den teknikkyndige har det fulde ansvar for at sikre, at alting fungerer hele tiden, og hjælper også publikum med deres høretelefoner.

Publikum må ikke forstyrre tolken under tolkning. Det nedbryder al koncentration, hvis nogen stirrer meningsfuldt på os og kaster håndtegn eller ligefrem går hen og taler til en tolk i aktion. Tro os: Det har vi altsammen oplevet. Uden koncentration, ingen tolkning. Publikum skal vide, hvor den teknikansvarlige er. Og at det er ham og aldrig tolkene, der hjælper dem med teknikken.

Hvis I lever op til disse krav, vil vi godt hvisketolke for jer. Hvisketolk er et billigt alternativ til kabinetolkning.

Book fjerntolk (RSI)

Book tolk til at fjerntolke (RI / RSI). Remote simultaneous interpreting blev populært under pandemien i 2020 og bliver stadig brugt i den nye normal, hvor rejseaktiviteten er sat ned. Vi arbejder online ved større møder og telefonisk i små konferenceopkald.

Teknikeren tester online-platformen med hver enkelt tolk på forhånd. Vi kan også bestille tekniker for jer. Vores fjerntolke arbejder i rum uden andre tolke – ikke blot skærmet lemfældigt af, sådan som det foregår hos andre bureauer.

Book tolk fra tale til tegn

Vi har flest opgaver med tolkning af fremmedsprog. Men du kan også bestille tegnsprogstolk til døve hos os. Eller vi kan sende jer en skrivetolk, som også kan bruges af tunghøre og døvblevne. Prisen og betingelserne er som for konferencetolke. Der er ikke brug for særligt tolkeudstyr. Book tolk til tegn her.

Book tegnsprogstolk

En tegnsprogstolk oversætter fra tale til gestik og mimik. En tegnsprogstolk flytter betydning fra én form til en anden: fra tale til tegn. Tegnsprogstolken bruger håndtegn og betydningsladede grimasser, for at døve kan følge med.

Det kan være til undervisning eller til konferencer. Det blev brugt i fjernsynet under de mange pressemøder om COVID-19 i Spanien – og efterspurgt i Danmark. Det kan også være, når den døve borger møder staten fx for gå til læge.

På TV optræder en tegnsprogstolk i en lille boks for sig. Mens taleren taler, udtrykker tolken det samme med fagterDer er brug for to tolke til at skiftes, hvis det ikke er en helt kort seance. Også prisen er den samme som for konferencetolk, uanset hvilken sammenhæng I skal bruge tegnsprogstolk til.

Book skrivetolk

En skrivetolk producerer skriftlig tekst live, mens nogen taler. Det bruger man fx, hvis der er tunghøre eller døvblevne tilskuere til stede. Det er oversættelse fra form til form fra fx dansk tale til dansk skrift.

Skrivetolkene sidder lige så diskret og skriver løs uden at forstyrre andre i publikum. Så kommer talen op  på en skærm, som man kan følge med på, hvis man har brug for det. Ligesom ved konferencetolkning er der brug for et hold à to tolke, hvis det ikke er et meget kort forløb. Tolkene skiftes til at være på.

bestil konsekutivtolk

Book konsekutivtolk

Vi tolker, når I tier. Som efterfølgende tolk oversætter vi talerens talestrøm, når taleren holder inde. Vi tager støttenoter, så vi får det hele med. Vi er trænet i at huske indhold, til vi har afleveret det.

Det kræver ikke særligt tolkeudstyr at lytte med, fordi taleren og tolken ikke taler samtidigt. Vi bruger bare talerens mikrofon ved store møder og intet udstyr ved små møder.

Hvornår dur konsekutiv?

Denne tolkeform giver god mening på kurser og som tolk til medier: fx interviews. Det kan ske ved konferenceopkald til udlandet, eller ved at tolken tager med jer ud til kilden. Her tolker vi gerne efter få sætninger. Formen kræver disciplin hos taleren. Lyt til brugernes og tolkens behov.

Man kan godt bruge formen på konferencer. Her tolker vi gerne hele talen, når den er slut. Vi reproducerer alt fra hukommelsen og vores støttenoter. Vi er skarpt skolede i at huske inputtets indhold, indtil vi har leveret det som output. Det kræver tolkeuddannelse og en stærk noteteknik at kunne genskabe hele taler.

Denne form kan også bruges til kursustolkning. Undervisning er en krævende tolkesituation, hvor det er bedst at være klædt på med tolkeuddannelse. Formen bruges gerne som tolk for det offentlige. Så kræver det kun, at man er en dygtig tolk og et omgængeligt og fornuftigt menneske.

Book dialogtolk: tovejs

En dialogtolk oversætter begge veje mellem to sprog. Det foregår uden udstyr konsekutivt og måske hvisket simultant. Det kommer både an på, om tolken kan simultantolke – og om brugeren kan følge med i to talestrømme.

Det er nemlig ret krævende at lytte til simultantolk uden udstyr. Det kan man egentlig ikke forvente af borgere, der ikke er på arbejde. Lyt til brugerens behov. Tolken er der for at sikre kommunikationen.

Hvem bruger dialogtolk?

Dialogtolk dur til små møder i skæringsfladen mellem borger og stat: på jobcenter og socialcenter, BU-udvalg og Ankestyrelse. Hos Tolkene.dk er vi specialiserede i at tolke børnesager. Vi tager vores ansvar meget alvorligt også dér, hvor tolkningen ikke regnes for noget særligt. Tit er det dér, menneskeskæbner bliver afgjort.

Dialogtolk dur i sundhedsvæsnet: på lægeklinik, hos psykolog og på hospital. Dialogtolk dur hos politi og domstole. Og dialogtolk dur, når advokater mødes med klienter.

Book tolk til det offentlige

En dialogtolk er derfor ofte en tolk hos det offentlige. Det er en tolk, som det offentlige bestiller, når det offentlige vil kommunikere med borgere, der ikke mestrer dansk godt nok til at håndtere en samtale (under pres?) på lige fod med indfødte danskere.

Borgerne har krav på at kunne udtrykke sig og forstå alt, hvad der foregår i deres sag. Det hjælper vi jer med at sikre.

Book forbindelsestolk

Vi kan være bindeled mellem to professionelle personer eller små grupper. Så tolker vi frem og tilbage imellem dem. En liaisontolk har ikke brug for tolkeudstyr. Ofte fungerer opsætningen som ved dialogtolk – men her er det to professionelle parter, som mødes.

Under det danske EU-formandskab mødte vi med liaisontolk, da den britiske og den spanske udenrigsminister mødtes. Vi har også sendt liaisontolk, når fx kinesiske handelsdelegationer mødes med højtstående danske repræsentanter.