Østre Landsret

Advokaterne bestiller translatør eller uddannet konferencetolk hos os, når de har brug for tolkning i erhvervsret ved landsretterne. Det kan nemlig godt svare sig, når der er mange penge på spil.

Vestre Landsret

Advokaterne bestiller translatør eller uddannet konferencetolk hos os, når de har brug for tolkning i erhvervsret ved landsretterne. Det kan nemlig godt svare sig, når der er mange penge på spil.

Tænketanken Justitia

Vi redigerede en rapport fra tænketanken Justitias, som var produceret på engelsk af en dansker. Vi sikrede, at teksten var grammatisk korrekt, lød naturlig og havde engelsk tegnsætning.

Bilproducenten Toyota

Vi sendte to japansk-danske tolke, da Toyota foretog en markedsundersøgelse i Danmark. Det er næsten alle de tolke, der overhovedet findes i japansk i Danmark.

Podcastmediet Third Ear

Vi koblede en bulgarsk-dansk tolk på et konferenceopkald, da podcastmediet Third Ear skulle interviewe en kilde i Bulgarien. Tolkens danske gengivelse er med i udsendelsen.

Advokatfirmaet BFA Law

Vi har sendt højtuddannet og godkendt polititolk mellem engelsk og dansk til en familieretssag for BFA Law ved Retten i Lyngby.

Teknisk skole TEC Hvidovre

Vi har tolket ved så mange ugekurser i kransikkerhed på TEC Hvidovre, at vi ikke længere har tal på det. Vi har også sendt arabisk og persisk tolk til skole-hjem samtaler.

Sø- og Handelsretten

Vi har flere gange sendt tolk til Sø- og Handelsretten. Senest en hyperakut polsk-dansk tolk til erhvervsret.

Rudersdal Kommune

Socialforvaltningen i Rudersdal Kommune bestilte engelsk-dansk dialogtolk hos os til en stribe møder om samme sag i Børn- og Ungeudvalget – og til en samtale i Nyborg Fængsel.

Siemens Wind Power

Vi tolkede dansk undervisning til engelsk i tre uger for vindmølleproducenten Siemens, da deres engelske bygningsarbejdere skulle have krancertifikat fra AMU Syd. Vi forærede dem en gratis oversættelse af eksamensspørgsmålene for at sikre deres ansatte lige vilkår med danske kursister.

PR-firmaet Ruud Pedersen

PR-virksomheden Ruud Pedersen hyrede engelsk-danske simultantolke hos os flere år i streg, hver gang der var borgermøde på Bornholm om det store Nord Stream-projekt. Og også til Folkemødet. Vi sendte uddannede konferencetolke.