Kan I komme igen?

Tolk fra os kommer gerne igen. Vi synes, det er skønt at få lov til at specialisere os i et emnefelt. Så vi kommer meget gerne igen. Allerede anden gang, I booker os, er vi blevet specialister i lige netop jeres stof.
Vi sender jer den samme tolk som sidst, hvis den tolk er ledig på den nye dato. Sig til, hvis I er særligt begejstrede for en bestemt tolk fra os.

Hvorfor skal vi sende jer mødedokumenterne?

Vi skal bruge mødedokumenterne på forhånd, så vi kan blive så dygtige til lige netop jeres felt og jeres møde. Vi specialiserer os helt uden beregning i det, som I skal tale om.
Det kræver blot, at I sender os dagsorden og deltagerliste – og trækker talenoter, slides, manuskripter ud af talerne i god tid. Det er jeres opgave. Det er jeres helt gratis bidrag til at sikre god mødetolkning.
Vi vil også gerne have baggrundsmateriale, dybe links og referat fra forrige møde. Alt, hvad I finder relevant, vil vi gerne se. I skal ikke være bange for at sende os for meget. Det skal bare være relevant. Jo mere målrettet, jo bedre.

Hvad betyder det, hvilken vej I skal tolke?

Vi skal vide, hvilken sprogretning I skal bruge til jeres konference eller fokusgruppe. Det er, fordi vi skal booke de helt rigtige tolke til jer.
Én ting er dialogtolkning begge veje mellem to sprog i små sammenhænge med en borger i den ene ende. Noget ganske andet er at simultantolke i store sammenhænge mellem professionelle. Der tolker vi ikke nødvendigvis begge veje. Vi taler om A-, B- og C-sprog: modersmål, aktive fremmedsprog og passive fremmedsprog.
Helst tolker vi til vores modersmål. De sprog, vi tolker fra, mestrer vi måske kun passivt. Det betyder, at vi forstår dem, men ikke producerer output på de sprog – i alt fald ikke under det benhårde pres en konferencetolkning er.
Hvis der skal tolkes cirka lige meget hver vej, kan man oplagt løse det med et tolkehold, hvor tolkene kan tolke hver sin vej. I alt fald kan vi altid løse det for jer – vi skal bare vide helt fra start, hvad det er for et produkt, I har brug for.
Så hvis I ændrer sprogretningen på opgaven efter bestilling, kan det være, at bureauet skal finde helt nye tolke til opgaven. Det tager tid til formidling, som koster jer penge på ny, fordi vi ikke arbejder gratis på kontoret – og det koster fuld pris for aflysningen af de oprindelige tolke.

Laver I også skriftlige oversættelser?

Nogle af os gør. Men tolkning og oversættelse er forskellige discipliner. I kan købe begge dele hos os. Skriftlig oversættelse skal bookes for sig – ikke hastes igennem under en tolkeopgave. I kan fx bruge os til at oversætte jeres mødedokumenter for jer på forhånd.
En translatør er fx skolet i at oversætte kontrakter og andre juridiske dokumenter. Bureauets ejer Sara Høyrup har været fast tilknyttet oversætter fra syv sprog på Weekendavisen og Kristeligt Dagblad igennem et tiår.
Vi har oversat museumstekster for Den blå Planet, Rockmuseet og Louisiana.